Dr.techn. Olav Olsen

KOMPETANSE - VERDISKAPING - ENGASJEMENT
Vi er rådgivende ingeniører med solid renommé og lang erfaring innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk og hydrologi og har på flere områder verdensledende kompetanse. Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi. Ønsker du å jobbe i et miljø med høyt kompetente kollegaer innenfor våre fagområder vil vil gjerne høre fra deg! Våre ledige stillinger finner du ved å klikke på boksen LEDIGE STILLINGER over.

Hva tilbyr vi våre ansatte?

Vi satser på våre medarbeidere
Hver ansatt har sin egen kompetanseplan og ser på kursing og kompetanseheving som en investering!
Treningsstøtte
Et godt arbeidsmiljø avhenger av friske og glade medarbeidere. Hos oss får du støtte til ulike fysiske aktiviteter og vi har bedriftsidrettslag innenfor flere grener av idretten.
Gode betingelser
Gode lønns- og ansettelsesbetingelser, sosiale og fagsosiale arrangementer, studieturer, fellesturer, bedriftsidrett og mye mer.
Sterkt fagmiljø
Vi representerer et av landets største og sterkeste miljøer innenfor våre fagområder med ansatte med høy utdanning og kompetanse og med variert og solid erfaring. Vi "spiller hverandre gode" ved å dele kunnskap og utfordre hverandre. Er du nyutdannet blir du godt ivaretatt av dyktige kollegaer.
Vårt samfunnsansvar
Vi ønsker å være en rådgiverbedrift som bidrar til samfunnet med gode og bærekraftige løsninger som ivaretar miljøet og menneskene som lever i det gjennom. Stikkord er riktig og redusert materialbruk, og effektive byggeprosesser. Innenfor fornybar energi er vi blant de ledende kompetansemiljøer internasjonalt når det gjelder flytende havvind.
Spennende og utfordrende prosjekter
Utfordringene du som ansatt hos oss møter spenner fra teoritunge og kompliserte analyser og prosjekterings-oppgaver til oppdrag der man må finne praktiske og trygge løsninger i tett samarbeid med arkitekter, andre rådgivere, entreprenører og sluttkunder.

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS

Om oss

Dr.techn. Olav Olsen AS ble grunnlagt i 1962 av Olav Olsen. Han var kjent for sitt skarpe hode og og sin doktoravhandling om skallkonstruksjoner i betong. 


Vi er rådgivende ingeniører med solid renommé innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk og hydrologi. Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi.


Vi jobber med alle faser av et prosjekt, fra konseptstudier til detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen, inkludert tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering.

 

Høsten 2020 ble Dr. techn. Olav Olsen en del av Artelia Group, et ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, over 6000 ansatte og hovedkontor i Frankrike. Artelia eier også det danske rådgiverselskapet MOE. Som en naturlig utvikling av samarbeidet inngår nå MOE’s rådgivere i Norge i Olav Olsens utvidede tjenestetilbud innen Elektro, VVS, Miljø- og Energiteknikk. 


Les mer om Artelia Group her:  arteliagroup.com