Lysaker, Norge

Ingeniør VA

Vi søker etter en prosjekterende ingeniør som vil være med i oppbygningen av fagmiljø på VA!
Løpende

Vi søker en engasjert og initiativrik ingeniør innen VA-teknikk som sammen med resten av VVS/VA-teamet vil bidra til å utvikle kompetanse og prosjektgjennomføring innen fagområdet. For den rette kandidaten vil stillingen by på en unik mulighet til å være med i oppbyggingen av et voksende miljø på VA i Dr.techn. Olav Olsen. VVS/VA-avdelingen har idag sin hovedtyngde innen VVS og nærmer seg totalt 20 godt kvalifiserte medarbeidere med bred erfaring.

Dersom du ønsker å bidra til vekst og faglig utvikling innen VA oppfordrer vi deg til å sende inn din søknad! Vi ser for oss at du både kan prosjektere og lede prosjektene fra A til Å, samtidig som du kan støtte deg på resten av teamet. 


Dr.techn. Olav Olsen er kjent for sitt høye faglige nivå i byggeteknikk og marin teknikk, og vår ambisjon er å utvikle de tekniske fagene på samme måte.


Arbeidsoppgaver:

Som ingeniør vil du være en av de faglige ressursene i gruppen. I tillegg til deltagelse i prosjekter og ansvar for prosjekter, vil du være en viktig brikke i gjennomføringen av prosjektene. Du vil bidra i opplæring av yngre medarbeidere og utvikling av fagområdet.


Noen stikkord:

• God forståelse for, og erfaring innen designverktøy som Civil 3D el. Novapoint

• Erfaring med utvikling og bruk av BIM-modeller

• Prosjektering og design av VA-anlegg og overvannshåndtering

• Deltakelse i både mindre énfaglige og større tverrfaglige oppdrag

• Utvikle forprosjekter og detaljprosjekter

• Kontakt med kunder, samarbeidspartnere og leverandører

• Utarbeidelse av prosjektunderlag og dokumentasjon


Ønskede kvalifikasjoner

• Bachelor- eller Mastergrad innen VA-teknikk med minimum 6 års erfaring

• Faglige kunnskaper med tverrfaglig forståelse

• Erfaring fra prosjektering og prosjektledelse 


Personlige egenskaper

• Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk

• Har forretningsteft, og ønsker å bidra til vekst 

• Interesse for trender og utvikling innen fagområdet 

• Jobber selvstendig og strukturert, og respekterer avtalte tidsfrister


Dette tilbyr vi rett kandidat

• Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et solid selskap med godt renommé

• Spennende og utfordrende prosjekter i et høykompetent miljø

• Mulighet for deltagelse i internasjonale prosjekter i et spennende konsern

• Et godt og uformelt arbeidsmiljø, flat struktur med korte beslutningsveier

• Enestående sosialt miljø med mange felles arrangementer, turer, samt et omfattende bedriftsidrettstilbud

• Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger

• Utvidet antall feriedager og mulighet for fleksibel arbeidstidsordning

• Vi holder til i sentrale lokaler på Lysaker med kort vei til offentlig kommunikasjon


Spørsmål om stillingen kan rettes til Stine Noe Justesen, leder forretningsområde VVS/VA, snj@olavolsen.no/950 64 865, eller Erik B. Holm, direktør teknologi og bærekraft, ebh@olavolsen.no/412 10 295

Dr.techn. Olav Olsen

Dr.techn. Olav Olsen AS ble grunnlagt i 1962 av Olav Olsen. Han var kjent for sitt skarpe hode og sin doktoravhandling om skallkonstruksjoner i betong. 


Vi er rådgivende ingeniører med solid renommé innenfor fagområdene konstruksjonsteknikk, marinteknikk, geoteknikk, miljøgeologi, hydrologi, energi og miljøteknikk og VVS/VA og teller idag rundt 140 ansatte. Oppdragsmengden er i hovedsak knyttet til alle typer bygg, samferdsel, industri og havner, dammer, marine og offshore konstruksjoner, inkludert havbruk og fornybar energi.


Vi jobber med alle faser av et prosjekt, fra konseptstudier til detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen, inkludert tilstandsvurderinger, levetidsforlengelser, ombygging og rehabilitering.

 

Høsten 2020 ble Dr. techn. Olav Olsen en del av Artelia Group, et ingeniørselskap med tilstedeværelse i 40 land, over 7000 ansatte og hovedkontor i Frankrike. Vi har i dag kontorer på Lysaker, i Trondheim og i Ålesund. Som en naturlig videre utvikling ble det velrenommerte selskapet Engenius en del av Olav Olsens utvidede tjenestetilbud innen VVS/VA, Miljø- og Energiteknikk fra høsten 2023.


Les mer om Artelia Group her:  arteliagroup.com