Produksjonsmedarbeider innen delproduksjon - Maksinavdeling

Vil du programmere CNC-maskiner og styre sager?
Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv