no
no
en

Safetec Nordic AS

Safetec er en ledende leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Vi gjennomfører et bredt spekter av studier og rådgivning innen sikkerhet, security, pålitelighet, og beredskap, der både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold tas i betraktning. Safetec har levert tjenester til offentlig sektor og til offshore, maritim og landbasert industri over hele verden siden 1984.

Våre verdier

Integritet - Mot - Entusiasme - Ansvar


Det kan bli foretatt bakgrunnskjekk av alle kandidater som søker på våre utlyste stillinger.


Safetec is a leading provider of risk management services. We enable our clients to improve safety and optimise business performance. With an integrated approach to managing technical, human and organisational factors, Safetec is a full range supplier of services within safety, security, reliability, and emergency preparedness. From offices in Norway, Sweden, the UK, Malaysia, Singapore and Australia, Safetec has provided the worldwide offshore, maritime and land based industries with services since 1984.

Our values

Integrity - Courage - Enthusiasm - Responsibility


 All candidates applying for our advertised positions may be subject to background checks.

6 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
125 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES