no
no
en

Safetec Nordic AS

Safetec er en ledende leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Vi gjennomfører et bredt spekter av studier og rådgivning innen risiko, pålitelighet, og beredskap, der både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold tas i betraktning. Safetec har levert tjenester til offentlig sektor og til offshore, maritim og landbasert industri over hele verden siden 1984. Vi eier oss selv og i Norge er vi 100  ansatte, fordelt på våre kontor i Svalbard, Trondheim, Oslo, Stavanger, Haugesund og Bergen. 

All virksomhet er utsatt for en eller annen form for risiko som ikke kan elimineres. Med de riktige grepene kan man likevel ta kontroll over sitt eget risikobilde og sikre at man er beskyttet mot hendelser som kan medføre fare for tap av liv, helse, miljø, omdømme, eller true driftsgrunnlaget økonomisk. Våre tjenester er universelle og vi kan bistå i alle bransjer og virksomheter. 

Våre verdier

Integritet - Mot - Entusiasme - Ansvar


For UK applicants: 

Safetec UK Limited, part of Safetec Nordic AS, is a leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organizational aspects, Safetec is a full range supplier of services within risk, reliability and emergency preparedness. 

From offices in Norway, the UK, Malaysia, Singapore and Australia, Safetec has provided the worldwide offshore, maritime and land based industries with services since 1984. Safetec is committed to help customers reduce risk, increase safety, improve health and environmental performance and enhance profits.

Our values

Integrity - Courage - Enthusiasm - Responsibility

5 kontorer
97 ansatte