MASTEROPPGAVE

Ønsker du å skrive i samarbeid med oss?
Løpende

Er du interessert i å skrive din masteroppgave i samarbeid med Safetec?

Da ønsker vi at du sier noe om hva du kan tenke deg å skrive om. I tillegg må du laste opp din karakterutskrift.

 

Safetec Nordic AS