Saltens

En bærekraftig motor i nord
Saltens konsernet er en stor leverandør av tjenester innen miljø, logistikk og mobilitet til det Nord-Norske markedet. Vårt overordnede mål er å være den foretrukne aktøren i nord innenfor våre virksomhetsområder og ha lønnsom drift som gir avkastning og verdiøkning for våre aksjonærer. Vi jobber hver dag for å skape verdier for våre kunder gjennom å tilby kostnadseffektive og kvalitetsmessige gode tjenester innen våre forretningsområder.

Nøkkeltall 2021

837
Ansatte
450
Antall kjøretøy
Over 20
Nasjonaliteter
22
Anlegg
8%
Andel kvinner
23.700.000
Kjørte km
125.000 t
Håndtert avfallsmengde
99%
Total gjenvinningsgrad
52%
Materialgjenvinning

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS

Om oss

Saltens Bilruter er en ledende leverandør av persontrafikk, logistikktjenester og miljøtjenester i Nord-Norge. Vi har også to avdelinger i Nord-Sverige. Vi frakter folk dit de skal, vi leverer varer til butikker og bedrifter og vi sørger for at avfallet blir gjenvunnet på en god måte. Vi leverer tjenester som bidrar til at samfunnet fungerer. Saltens Bilruter ble etablert i 1937 som et rutebilselskap. Selskapet har gått fra å være et lokalt rutebilselskap til å bli et Nordnorsk konsern med aktivitet i hele landsdelen. I Saltenskonsernet finner man følgende selskap.


Nordlandsbuss AS er et av de største bussselskapene i Nord-Norge. Selskapet drifter blant annet anbudskontrakter for fylkeskommunen og vokser innen annen persontrafikk rettet mot turistmarkedet, kommunale kunder og helseforetak. Nordlandsbuss har hovedkontor i Bodø. 


Østbø AS er Nord-Norges største gjenvinningsbedrift. Selskapet leverer løsninger til bedrifter i hele Nord-Norge innen innsamling og behandling av avfall, industriservice, returmetaller og håndtering av farlig avfall. Østbø har hovedkontor i Bodø. 


Wiiks AS er markedsleder på grensekryssende transporter mellom Nord-Sverige og Nord-Norge. Selskapet har betydelig virksomhet innen fortolling. Wiiks har hovedkontor i Skibotn og en egen svensk trafikkavdeling i Luleå. 


Stoklands AS er Nord-Norges største leverandør av tjenester innen innhenting og avvanning av slam og septikk. Selskapet har også kontrakter i Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken. Stoklands har hovedkontor i Hamarøy.


SB Transport AS er et distribusjonsselskap for næringsmidler og stykkgods med aktivitet i hele Nord-Norge. Selskapet transporterer temperert gods og annen last. SBT har hovedkontor i Bodø.