Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Direktør Samfunnsbedriftene Energi

Vi søker deg som brenner for fornybar energi
25.11.2022

Samfunnsbedriftene Energi er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for over 170 virksomheter i kraftbransjen. Vi representerer medlemmer som står midt i den «perfekte energistormen». Nå ser vi etter en leder som vil være med på å sette retning for framtidens energipolitikk.


Våre medlemmer er kunnskapsrike, engasjerte og tar sitt samfunnsansvar på alvor. Vi forventer at du har evne til å møte dem i dialog, og at du har  god kjennskap til organiseringen av- og utfordringene i energibransjen. Oppgavene er mange og komplekse, der vi er opptatt av å lytte, samarbeide og søke løsninger som lar seg gjennomføre. Din utdannelse vil være en ressurs i dette arbeidet, da i kombinasjon med din erfaring og kunnskap om politiske prosesser.


Vi ønsker oss en leder som setter retning for et dedikert og dyktig energiteam. Samtidig vil vi at du søker samarbeid der det er felles grensesnitt, enten det er internt eller eksternt. Her vil du også inngå i lederteamet i Samfunnsbedriftene som samlet representerer nærmere 600 virksomheter.


Som vår fremste talsperson må du forstå og kommunisere godt med myndigheter og media. Du vil likevel oppleve stor variasjon i oppgavene og stor frihet i arbeidsutførelse. Vi har forventninger om at du er samfunnsengasjert og glødende interessert i å gjøre en god jobb for våre medlemmer og for Norges energiframtid. 


Vi tilbyr deg en faglig spennende stilling og muligheten til å arbeide i et kreativt og godt sammensveiset arbeidsmiljø. Tiltredelse etter avtale.


For spørsmål kan du kontakte administrerende direktør Øivind Brevik (oivind.brevik@samfunnsbedriftene.no, tlf. 93084575) eller direktør Cecilie Bjelland (cecilie.bjelland@samfunnsbedriftene.no, tlf. 90704496). 

Samfunnsbedriftene

Vår visjon er «bærekraftige samfunn - nyskapende arbeidsliv». Samfunnsansvarlig forretningsdrift er et kjernebegrep i vår strategi for å realisere denne visjonen.

Vi ønsker lokalsamfunn der våre medlemmer er gode arbeidsgivere som bruker kunnskap, innovasjon og teknologi til å levere gode, effektive og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv.