no
no
sv
en

Sikri

Sikri-gruppen er et ledende IT-selskap i sterk vekst. Vår ambisjon er å koble sammen digitale løsninger og tjenester for offentlig sektor, privat industri og innbyggere. Vi skal skape verdier og synergier med en innovativ tilnærming til bruk av data og dataanalyse. 

Vår kundebase spenner over offentlig sektor med statlige og kommunale virksomheter, til private virksomheter innen eiendom, bank, forsikring, eiendomsutvikling, medieselskaper, byggherrer, eiendomsbesittere, skatteselskaper, ingeniører, kraftselskaper og byggevareproduksjon. 

Sikri-gruppen med Sikri AS og Ambita AS har i Norge lokasjoner i Oslo, Bergen, Kristiansand, Sandefjord og Harstad. 

I Sverige har vi med Metria en rekke lokasjoner over hele landet.

Sikri AS er et programvarehus som spesialiserer seg på å gi offentlige kunder den beste løsningen innen internkontroll, kvalitet, saksbehandlings- og arkiveringssystemer i Norge og Norden. Vi er i dag en av Norges ledende leverandører innen fagfeltet, og vi bistår offentlig sektor til å nå sine målsetninger. Gjennom godt samarbeid med stat og kommune kan vi skape innovasjon som gjør det mulig. Selskapets portefølje inkluderer blant annet tjenestene Elements sak/arkiv, Elements eByggesak, Elements LekdommerSamsvar og PixEdit.

Ambita AS leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet som brukes både av offentlige og private. Tjenestene brukes av mange tusen brukere hver dag i forbindelse med boligsalg eller bygge- og oppussingsprosjekter. Gjennom tett samarbeid med offentlig forvaltning og våre kunder, utvikler vi løsninger som gjør arbeidshverdagen for våre brukere enklere og mer effektiv. Selskapets portefølje inkluderer blant annet tjenestene Infoland, eTinglysing, Virdi, Boligmappa og Byggesøknaden – i tillegg til at selskapet er majoritetseier i Prognosesenteret

I juli 2020 ble Sikri Holding AS notert på Euronext Growth på Oslo Børs. 

7 FRONT.COMPANY_PROFILE.OFFICES
270 FRONT.COMPANY_PROFILE.EMPLOYEES