COMPANY.ADVANCED.FLEXIBLE_REMOTE

Tech lead - Samsvar plattform

Vil du være med på spennende og helhetlig produktutvikling i et engasjert kryssfunksjonelt team?
FRONT.POSITION.ASAP
07.04.2023

Sikri Group er et ledende programvarehus og teknologiselskap som består av selskapene Sikri, Ambita, Boligmappa, Virdi og Metria. Hos oss vil du jobbe med samfunnsnyttige løsninger i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor, privat industri og innbyggere. Vi har spisskompetanse på programvare og systemer som sikrer trygg datadeling og digitaliserte prosesser hos våre kunder og samarbeidspartnere. Er du opptatt av bærekraft, godt arbeidsmiljø, teknologi og tjenesteutvikling, så har vi mange spennende karrieremuligheter for de rette kandidatene! 


Sikri AS er et programvarehus som teknologisk sett er helt i front og spesialiserer seg på å gi våre kunder innovative programmer med fokus på brukervennlighet og høy sikkerhet. Med vår lange erfaring, samt store nysgjerrighet på ny teknologi, er Sikri med på å sette standarden innenfor vårt fagfelt. Vi er godt etablert i Norge og Norden.  

 

Tech Lead for Samsvar løsninger i Sikri AS

Utviklingsavdelingen i Sikri består av over 50 dyktige medarbeidere med høy kompetanse innen arkitektur, design, UX, prosjektledelse og applikasjonsutvikling. Vi har utviklere og arkitekter med en mangfoldig bakgrunn, som deler en lidenskap for innovasjon og kvalitet. Vi tilbyr våre programmer i cloud som en multitenant løsning og har tatt i bruk AI for å effektivisere våre kunder.  


Et av produktene i porteføljen vår, Samsvar, benyttes til å etterleve og dokumentere krav i regelverk og standarder. Løsningen tilbys kunder både innen offentlig og privat sektor. Samsvar er en moderne applikasjon bygget i en microservices arkitektur, skrevet i NodeJS/AngularJS og kjører i AWS. Produktet er bygd opp på moderne serverless teknologi der data gjenbrukes for automatisering og statistikk. Løsningen brukes på alle flater og har egen mobilapp for avvik og varsling. Teknologien gjør det mulig for oss å bygge nye moduler for nye regelverk. 


Vi trenger nå å få inn en Tech lead som både setter teknisk retning, støtter teamet og deltar i utviklingen . Produktutviklingen innbefatter både backend, frontend, mobilutvikling og systemintegrasjon. Vi jobber i et kryssfunksjonelt team der vi deler eierskap og ansvar og det forventes at teammedlemmene bidrar med det de kan for at hele teamet lykkes med sine mål. Som en del av teamet vil hovedoppgavene dine være å videreutvikle produktet med den til enhver tid viktigste funksjonaliteten for kundene våre. I dette ligger det også noe arkitekturarbeid, arbeid med integrasjoner mot andre systemer, monitorering, sikkerhet og dokumentering for å nevne noe. Hvis du i tillegg kan bidra med automatisering og effektivisering i AWS er det helt topp. 


Vi ønsker at du har

 • Høy kompetanse innen fullstack utvikling, primært i NodeJS og AngularJS/Angular
 • Erfaring med AWS Cloud Platform – (AWS Serverless Technologies)
 • Gode ​​analytiske problemløsningsevner
 • Gode kommunikasjonsevner på engelsk og norsk


Det er også en fordel om du har

 • Kjennskap til prinsipper eller metodologi for IT-sikkerhet
 • Kjennskap til universell utforming og WCAG
 • Kjennskap til mikrotjenestearkitektur


Vi ønsker deg som har et smidig DevOps mindset og som er kjent med de vanligste smidige arbeidsmetodene og som er opptatt av kvalitet i hele utviklingsløpet. Du er ikke redd for å si fra dersom du ser rom for forbedringer, både i produktet og i prosessene. Selvfølgelig er du glad i teknologi og å lære deg nye ting, men vet samtidig at det er brukerbehovene som alltid står i sentrum, ikke teknologien i seg selv.  


Vi kan garantere en spennende og utfordrende arbeidshverdag med fokus på DevOps, kontinuerlige leveranser og høy kvalitet i alle ledd. Sikri har produktutvikling i autonome team, og jobber sammen både fysisk og remote. 


Vi tilbyr

 • Du vil være en del av et meget kompetent team som gir muligheten til å utvikle seg i et sterkt fagmiljø og bidra til å digitalisere det offentlige Norge
 • Være en del av et teknologiselskap som møter og tilpasser seg trender og ny teknologi
 • Et aktiv, kompetent og hyggelig arbeidsmiljø med begeistrede medarbeidere
 • Individuell oppfølging og utviklingsplan


Arbeidssted er primært ønsket i Harstad, men med kontorer i Oslo, Bergen og Kristiansand i tillegg til fleksible hjemmekontorordninger finner vi en god løsning for rett kandidat.

Sikri Group ASA

Sikri Group er et ledende IT-selskap i sterk vekst. Vår ambisjon er å gjøre veien kortere mellom offentlige virksomheter, privat næringsliv og enkelt individet med bruk av data. Vi skal skape verdier og synergier med en innovativ tilnærming til bruk av data og dataanalyse. 

Vår kundebase spenner over offentlig sektor med statlige og kommunale virksomheter, til private virksomheter innen eiendom, bank, forsikring, eiendomsutvikling, medieselskaper, byggherrer, eiendomsbesittere, skatteselskaper, ingeniører, kraftselskaper og byggevareproduksjon. 

Sikri Group med Sikri AS, Ambita AS, Metria AB, Boligmappa og Virdi har i Norge lokasjoner i Oslo, Bergen, Kristiansand, Sandefjord og Harstad, og hele 20 lokasjoner i Sverige, herav Stockholm. Hovedkontoret er i Oslo.


Sikri AS er et programvarehus som spesialiserer seg på å gi offentlige kunder den beste løsningen innen internkontroll, kvalitet, saksbehandlings- og arkiveringssystemer i Norge og Norden. Vi er i dag en av Norges ledende leverandører innen fagfeltet, og vi bistår offentlig sektor til å nå sine målsetninger. Gjennom godt samarbeid med stat og kommune kan vi skape innovasjon som gjør det mulig. Selskapets portefølje inkluderer blant annet tjenestene Elements sak/arkiv, Elements eByggesak, Elements LekdommerSamsvar og PixEdit.


Ambita AS leverer digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet som brukes både av offentlige og private. Tjenestene brukes av mange tusen brukere hver dag i forbindelse med boligsalg eller bygge- og oppussingsprosjekter. Gjennom tett samarbeid med offentlig forvaltning og våre kunder, utvikler vi løsninger som gjør arbeidshverdagen for våre brukere enklere og mer effektiv. Selskapets portefølje inkluderer blant annet tjenestene Infoland, eTinglysing og Byggesøknaden.


Boligmappa og Virdi har boligeier i fokus, og leverer brukervennlige løsninger som spesielt håndverkere setter pris på når de skal overføre dokumentasjon av sitt arbeid til boligeier ved oppussing.


Metria leverer solide karttjenester, analyserer og transformerer data slik at de gir verdifull innsikt. Verdifulle data gagner og skaper verdi for organisasjoner, både offentlige og private. Det er en hjelp for virksomheter til å nå sine mål.