no
no
en

Er du interessert i å få erfaring i arbeidslivet? Vil du vite hvordan konkurranserett brukes i praksis?

Søknadsfristen er utløpt
Trainee i Konkurransetilsynet
Bergen

Stillingsbeskrivelse

Er du interessert i å få erfaring i arbeidslivet? Vil du vite hvordan konkurranserett brukes i praksis?

Som trainee i Konkurransetilsynet vil du være tilknyttet en av tilsynets tre markedsavdelinger. Markedsavdelingene analyserer konkurranseforhold og gjennomfører tiltak for å fremme effektiv konkurranse.

Avdelingene utarbeider vedtak i saker om konkurranseskadelige avtaler, utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling og foretaksssammenslutninger. Videre har avdelingen oppgave å fremheve konkurranseeffekter av offentlige tiltak og tiltak for å øke markedets gjennomsiktighet.

Som trainee vil du jobbe i prosjektgruppe på en av de pågående sakene i Konkurransetilsynet. Du vil gjennom dette arbeidet komme rett i kjernen på hvordan tilsynet jobber, og du vil få muligheter til å jobbe med spennende problemstillinger innen konkurranserett.

Vi oppfordrer spesielt studenter i fjerde og femte studieår til å søke. Det er en fordel om du har interesse for konkurranserett.

Gode eksamensresultater, analytiske evner og høy grad av selvstendighet, samt evne til å arbeide strukturert, målrettet og effektivt er viktige egenskaper i vurderingen av aktuelle kandidater.

Vi kan tilby et oppholdssted på fire uker vår og høst 2019. Hvilken tid vil være aktuell for den nåværende kandidaten så langt som mulig. Stillingen lønnes som konsulent i stillingskode 1065.

Konkurransetilsynet har fleksibel arbeidstid. I tillegg har tilsynet kantineordning, eget bedriftsidrettslag, samt tilgang til treningsfasiliteter. Under din treningsopphold vil du bli tildelt en fadder.

Henvendelser om stillingen kan rettes til Torunn Onarheim Hauge (jurist i avdeling for bygg, industri og energi) på telefon 55 59 75 27 (email: toha@kt.no) eller Julie Andrea Nesse(jurist i avdeling for mat, handel og helse) på telefon 55 59 75 85 (e-post: june@kt.no).


Søknad med CV og vitnemål sendes via CVideo - søknadsfrist 15. februar 2019.

Send gjerne inn en kort video hvor du svarer på følgende spørsmål:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor vil du jobbe i Konkurransetilsynet?

For mer informasjon, se www.konkurransetilsynet.no/karriere/student

Søknadsfrist

15.02.2019

Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet sitt samfunnsoppdrag er å sikre konkurranse som er til fordel for forbrukarane og næringslivet. Gjennom handheving av konkurranselova skal tilsynet avdekke konkurranseskadeleg samarbeid og misbruk av dominerande stilling. Tilsynet vurderer også om fusjonar og oppkjøp kjem forbrukarane til gode. Konkurransetilsynet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid innan sine fagområder. Konkurransetilsynet har i 100 år sørga for tilsyn med norsk næringsliv, og har i dag rundt 100 tilsette i nye og moderne lokale i Zander Kaaes gate 7 i Bergen. For meir informasjon sjå www.kt.no.