Trainee

YOUR FIRST MOVE?
FRONT.POSITION.ONGOING

Gjennom et traineeopphold noen uker vil du være tilsluttet en av våre markedsgrupper. Du vil delta i saker vi arbeider med, få varierte oppgaver og tett oppfølging.


Våre mentorer sørger for at du blir en del av miljøet og har noen det er spesielt naturlig å forholde deg til og søke råd hos ved behov. Du inviteres med på interne kurs, seminarer og sosiale arrangementer som holdes i perioden du er hos oss.


To forhold som overrasker

Mange av BAHRs advokater startet sin karriere som trainee. De fremhever to forhold som overrasket dem i denne perioden: Det ene er hvor lett de ble inkludert i miljøet – både faglig og sosialt. Det andre er hvor tett de fikk lov til å jobbe sammen med flere av landets mest erfarne advokater i store og profilerte saker. Mens du lærer oss å kjenne, blir vi også bedre kjent med deg. Hvis det stemmer for begge parter, kan traineeoppholdet føre til fast ansettelse ved endte studier. Vi er glade for at en stor andel av våre traineer begynner hos oss. Uansett skal traineetiden i BAHR oppleves som lærerik, meningsfylt og hyggelig, og vi knytter en kontakt av verdi for fremtiden.


Vil du vite mer om det å være trainee i BAHR? Ta gjerne kontakt med Head of People and Organisational Development Merete Williams Berge, mwb@bahr.no 

Advokatfirmaet BAHR

BAHR

BAHR er et norsk forretningsadvokatfirma, etablert i 1966, som dekker alle de sentrale forretningsjuridiske disiplinene. Firmaet bistår toneangivende norske og utenlandske industriselskaper, private investormiljøer, offentlige eiere og offentlig eide selskaper. BAHR er involvert i en betydelig andel av de større transaksjonene, restruktureringsprosessene og andre juridiske prosjekter og oppdrag. Innenfor offentlig sektor bistår BAHR departementer, offentlige instanser, etater, kommuner, statsselskap, samt selskaper helt eller delvis eid av staten. Sømløse tilnærming til store, komplekse og ofte multinasjonale transaksjoner og sakskomplekser er noe av det som kjennetegner BAHR. Firmaet er ansett som et av Norges ledende advokatfirmaer, og er rangert helt på topp av de største og mest anerkjente ratingbyråene i bransjen

Les mer om oss her: www.bahr.no