no
no
en

Trainee

YOUR FIRST MOVE?
FRONT.POSITION.ONGOING

Gjennom et traineeopphold noen uker vil du være tilsluttet en av våre markedsgrupper. Du vil delta i saker vi arbeider med, få varierte oppgaver og tett oppfølging.


Våre mentorer sørger for at du blir en del av miljøet og har noen det er spesielt naturlig å forholde deg til og søke råd hos ved behov. Du inviteres med på interne kurs, seminarer og sosiale arrangementer som holdes i perioden du er hos oss.


To forhold som overrasker

Mange av BAHRs advokater startet sin karriere som trainee. De fremhever to forhold som overrasket dem i denne perioden: Det ene er hvor lett de ble inkludert i miljøet – både faglig og sosialt. Det andre er hvor tett de fikk lov til å jobbe sammen med flere av landets mest erfarne advokater i store og profilerte saker. Mens du lærer oss å kjenne, blir vi også bedre kjent med deg. Hvis det stemmer for begge parter, kan traineeoppholdet føre til fast ansettelse ved endte studier. Vi er glade for at en stor andel av våre traineer begynner hos oss. Uansett skal traineetiden i BAHR oppleves som lærerik, meningsfylt og hyggelig, og vi knytter en kontakt av verdi for fremtiden.


Vil du vite mer om det å være trainee i BAHR? Ta gjerne kontakt med Head of People and Organisational Development Merete Williams Berge, mwb@bahr.no 

Advokatfirmaet BAHR

BAHR er et rendyrket norsk forretningsadvokatfirma som bistår både norsk og internasjonalt næringsliv samt offentlig forvaltning. Vi er nærmere 220 medarbeidere med en sterk firmakultur som innebærer felles holdninger til faglig nivå, service, lagarbeid og ambisjoner. Vi skal levere juridisk bistand av ypperste kvalitet til våre klienter, og våre medarbeidere skal oppleve sitt arbeid som meningsfylt og personlig utviklende.

Bransjer

For å opprettholde bransjenærhet, er vårt team inndelt i markedsgrupper der vi deler informasjon, erfaringer og trender i markedet. Juss er viktig, men den er ofte bare del av en større sammenheng. Bransje- og forretningsforståelse må til i kombinasjon med spisskompetanse innenfor relevante fagområder. 

Fag 

Vårt fag er i utvikling, og vi er opptatt av å ligge i forkant – både på generell basis og i forhold til sentrale bransjer. Våre jurister møtes jevnlig i faggrupper der aktuelle juridiske problemstillinger drøftes. Gruppene fungerer som kompetansesentre som sikrer faglig kvalitet og utvikling. BAHRs samarbeid med universitetsmiljøet bidrar til videreutvikling av faget. 

Firmakultur 

Mange advokatfirmaer betegner seg som “ledende”, og det er ofte lite som skiller dem fra hverandre når de presenterer seg. Alle firmaer har likevel sin egen, interne kultur. Vår virksomhet er basert på teamarbeid, integritet og prestasjonslyst. Den er tuftet på noen grunnleggende prinsipper: Vennlighet, ærlighet og toleranse; skikkelighet og respekt internt og eksternt; dedikasjon for klient. 

Vår hverdag er innsatsbasert, ikke budsjettstyrt. Honnørord? Nei – dette er verdisettet som har ligget til grunn for vårt virke i over 50 år. Lett å si, vanskeligere å praktisere. Vi gjør det.

Les mer om oss her: www.bahr.no