no
no
en

Vil du være med på å skape et unikt ungdomstilbud?

Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Prosjektmedarbeider

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med på å skape et unikt ungdomstilbud?  

DNT Oslo og Omegn og Bydel St. Hanshaugen samarbeider om et nytt tilbud for sårbar ungdom. 

DNT ønsker at flest mulig innbyggere skal bruke våre nye nærtilbud i og rundt Oslo. Bydel St. Hanshaugen ønsker å bruke DNT sine arenaer for arbeidstrening og inkludering for ungdom som har falt ut av videregående skole. Begge organisasjonene ønsker å tenke nytt om hvordan natur og friluftsliv, kan bidra til økt livskvalitet og inkludering. 

Til dette trenger vi en driftig prosjektmedarbeider for å løfte arbeidet og skape resultater. Er dette jobben for deg?  

DNT Oslo og Omegn er DNTs største medlemsforening med rundt 96 000 medlemmer. Foreningen har et omfattende aktivitetstilbud for alle aldersgrupper, driver turisthytter, merker ruter sommer og vinter, driver informasjons- og naturvernarbeid og jobber for sikkerhet i skog og fjell. Administrasjonen har rundt 60 faste ansatte og et stort frivillig apparat.  

 

Stillingen som prosjektmedarbeider er delt mellom Bydel St. Hanshaugen og DNT Oslo og Omegn. Ung i Bydel St. Hanshaugen samarbeider tett med foreningen om å skape arenaer for inkludering, arbeidstrening og aktivitet for sårbare ungdommer. På oppdrag for bydelen skal prosjektmedarbeider være en del av «Skar prosjektet», som er et nystartet tilbud for alternativ kvalifisering for ungdom som har falt ut av videregående skole. Her skal du motivere og lede ungdommer som trenger ekstra nettverk og støtte, og som kanskje ikke har vokst opp med friluftsliv.  Videre skal du bidra til utvikling av foreningens bynære friluftsområder, med særlig vekt på inkludering av ungdom som ikke tradisjonelt finner veien inn i DNTs dugnadsvirksomhet. 

 

Arbeidsoppgaver 

 • Jobbe sammen med ungdom for å åpne bynære friluftsområder mot befolkningen. 
 • Tilrettelegge for til at ungdom kan drifte enkle friluftstilbud for skoler, barnehager og andre brukere av kommunale tjenester. 
 • Bidra til fleksibilitet og takhøyde, slik at ungdom uten tidligere nettverk og kunnskap om friluftsliv føler seg hjemme i organisasjonen. 
 • Praktiske oppgaver knyttet til drift av dugnadsvirksomhet. 
 • Bidra til utvikling av dugnadsvirksomhet på foreningens bynære friluftsområder. 
 • Rapportering, budsjettoppfølging og prosjektansvar.

Kvalifikasjoner 

 • Kunne utvikle og drifte aktivitetsarenaer. 
 • Vise til praktisk gjennomføringsevne og høy resultatoppnåelse. 
 • Gode norskkunnskaper. 
 • Utdanning innen friluftsliv, pedagogikk, relevant fagbrev eller annen erfaring. 
 • Innsikt i og erfaring med mennesker med særskilte behov. 
 • Politiattest kreves.
 • Førerkort klasse B. 
 • Dokumenterbar erfaring/kompetanse kan utfylle krav om formell utdanning.

Egenskaper 

 • Trives sammen med ungdom og er trygg i deg selv. 
 • Praktisk anlagt og liker «å ta i et tak». 
 • Ha en «gründerånd». 
 • Resultatorientert, høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. 
 • Evnen til å inspirere kollegaer og frivillige. 
 • Bruker- og serviceorientert.

 

Noe kvelds– og helgearbeid må påregnes. Stillingen inngår i Team Nærfriluftsliv i Aktivitetsavdelingen.  Medarbeideren jobber i tråd med handlingsplanene til Team Nærfriluftsliv og i tett operativt samarbeid med Skarprosjektet i Bydel St. Hanshaugen. Stillingen er en prosjektstilling, med varighet til 01.07.2020. Vi vil søke å skape grunnlag for å videreføre prosjektet og stillingen. Kontaktpersoner: Teamleder Nærfriluftsliv Hanne Tretterud Lund, mobil 905 13 405, hanne.lund@dntoslo.no og Tor Einar Høystad. Prosjektleder Skarprosjektet Bydel St. Hanshaugen: Mobil: 97 60 58 97. toreinar.hoystad@bsh.oslo.kommune.no  

Søknadsfrist: 21. juni. 

Søknadsfrist

21.06.2019

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med  318 000 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier. DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. 

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? 

Svært mye av DNTs virksomhet er basert på frivillig innsats, men DNTs administrasjon og de største medlemsforeningene rundt omkring i landet lyser ofte ut hel- eller deltidsstillinger på sine hjemmesider. På denne karrieresiden legger DNT Oslo og Omegn og DNT sentralt ut sine stillinger.

Sesonghjelp: 

Mange av de betjente turistforeningshyttene har behov for sesonghjelp både vinter og sommer. Hvis du ønsker deg jobb på ei betjent hytte må du henvende deg til hytta direkte eller ta kontakt med foreningen som eier/driver hytta. Se oversikt over DNTs medlemsforeninger.