no
no
en

Vil du jobbe med natur, klima og bærekraft i DNT?

Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Fagsjef natur, klima og bærekraft

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med natur, klima og bærekraft i DNT? 

DNT sentralt har en viktig rolle i arbeidet med å sikre friluftslivet og naturen gode og bærekraftige rammevilkår. For oss handler det om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Vårt viktigste bidrag i et lavutslippssamfunn er å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv. Vi skal øke oppslutningen om å bevare viktige natur- og friluftsområder og vi skal gjennomgå egen drift for å sørge for at denne blir så bærekraftig som mulig. 

Området bærekraft og naturforvaltning er viktig for DNT og vi søker etter en person til å lede og videreutvikle DNTs bærekrafts- og naturvernarbeid sammen DNTs øvrige ressurser på natur og friluftsliv.  

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og videreutvikling av DNTs satsninger i Veivalg 2019-2023 og i DNTs Natur- og miljøvernstrategi
 • Overordnet klima- og miljøplanlegging
 • Klimatiltak og aktiviteter rettet mot egen virksomhet
 • Veilede og koordinere DNTs foreninger i saker knyttet til klima- og energispørsmål
 • Samarbeide med eksterne fagmiljø, næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner
 • Saksbehandling og oppfølging av saksområdene; vindkraft, vannkraft og andre energiområder
 • Saksbehandling av politiske saker, kontakt med offentlige myndigheter på ulike nivåer
 • Samarbeid på tvers av fagområder og sektorer
 • Informasjonsarbeid eksternt og intern 
 • Vi ønsker spesielt å styrke fagområdene; energi og vassdrag og allemannsrett

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen naturforvaltning, arealplanlegging eller tilsvarende
 • Gjerne praksis fra offentlig forvaltning
 • Kjennskap til frivillige organisasjoner
 • Erfaring med prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe på tvers av fagfelt
 • Du har gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Du er selvgående, strukturert og har høy arbeidskapasitet
 • Du har evne til å omsette strategi til handling og sørger for måloppnåelse og gjennomføring

Hos oss vil du jobbe med fagkolleger i DNTs administrasjon, sammen med DNTs medlemsforeninger og sentrale samarbeidspartnere. DNT har en vedtatt Natur- og miljøvernstrategi, og DNTs strategiske samarbeid er forankret i DNTs veivalgsdokument «Et rikt liv med enkle midler». Denne stillingen er en unik mulighet til å være med å påvirke DNTs arbeid med bærekraft og bidra til å skape naturopplevelser for livet i Norge. DNT skal være en organisasjon preget av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile vårt tilbud og våre medlemmer. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.  

Tiltredelse snarest.
 
Vi tilbyr en spennende jobb med mulighet for mye læring i et engasjerende miljø sentralt i nyoppussede lokaler i Oslo sentrum.


I tillegg til å sende inn en søknad, oppfordrer vi deg til å sende inn en kort videosnutt hvor du svarer på følgende spørsmål: 

 • Hvem er du? 

 • Hvorfor vil du jobbe i DNT? 

 • Hvordan vil du bidra til arbeidet med bærekraft, natur og klima i DNT? 


Spørsmål om stillingen? 

Ta kontakt med Anne-Mari Planke, avdelingsleder friluft og naturforvaltning på telefon tel:+4791191811 eller e-post: anne-mari.planke@dnt.no
Søknadsfrist

12.08.2019

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med  318 000 medlemmer i 57 lokale medlemsforeninger over hele landet. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier. DNT har en viktig rolle overfor sentrale myndigheter og organisasjoner i arbeidet for å sikre friluftslivet gode rammevilkår. 

Har du lyst til å jobbe for Norges største friluftslivsorganisasjon? 

Svært mye av DNTs virksomhet er basert på frivillig innsats, men DNTs administrasjon og de største medlemsforeningene rundt omkring i landet lyser ofte ut hel- eller deltidsstillinger på sine hjemmesider. På denne karrieresiden legger DNT Oslo og Omegn og DNT sentralt ut sine stillinger.

Sesonghjelp: 

Mange av de betjente turistforeningshyttene har behov for sesonghjelp både vinter og sommer. Hvis du ønsker deg jobb på ei betjent hytte må du henvende deg til hytta direkte eller ta kontakt med foreningen som eier/driver hytta. Se oversikt over DNTs medlemsforeninger.