no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Vi søker nyutdannede samfunnsøkonomer, siviløkonomer, helseøkonomer eller tilsvarende. Du må ha en master eller PhD, eller ferdigstille denne i løpet av første halvår 2020.

Vil du jobbe i Menon?
15.09.2019

Menon fortsetter veksten, og vi søker nyutdannede kandidater til spennende jobber i et ungt og kreativt analysemiljø. Oppstart vil være i løpet av 2020. Hos oss vil du få en bratt læringskurve og raskt mye ansvar under kyndig veiledning fra en av våre partnere.  

Menon arbeider med viktige samfunnsspørsmål og vi anvender økonomifaget på stadig nye områder. Vi analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til myndigheter, organisasjoner og bedrifter. I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser. Vi benytter forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende forskere innenfor de fleste fagfelt. De som starter hos oss må derfor være kreative, kunne vise til gode akademiske resultater, være fleksible og like å ha flere baller i luften samtidig. 

Menon tilbyr gode lønns-, bonus- og pensjonsordninger og oppfordrer alle ansatte til å bli medeiere.

Send inn din søknad innen 15.september 2019.

 Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Hebe Brunvand på telefon 909 90 102

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige kandidater og tar også imot åpne søknader fortløpende.


Menon Economics AS

Menon er et samfunnsøkonomisk analyse- og rådgivningsmiljø. Vi analyserer og utreder økonomiske problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter.

Menon er en ung bedrift med i overkant av 50 ansatte, alle faglig ansatte har mastergrad i økonomi, hvorav en fjerdedel har doktorgrad, I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser. 

Velkommen som søker!