Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Vi søker nyutdannede samfunnsøkonomer, siviløkonomer, helseøkonomer eller tilsvarende. Du må ha en master eller PhD, eller ferdigstille denne i løpet av første halvår 2020.

Vil du jobbe i Menon?
15.09.2019

Menon fortsetter veksten, og vi søker nyutdannede kandidater til spennende jobber i et ungt og kreativt analysemiljø. Oppstart vil være i løpet av 2020. Hos oss vil du få en bratt læringskurve og raskt mye ansvar under kyndig veiledning fra en av våre partnere.  

Menon arbeider med viktige samfunnsspørsmål og vi anvender økonomifaget på stadig nye områder. Vi analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til myndigheter, organisasjoner og bedrifter. I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser. Vi benytter forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende forskere innenfor de fleste fagfelt. De som starter hos oss må derfor være kreative, kunne vise til gode akademiske resultater, være fleksible og like å ha flere baller i luften samtidig. 

Menon tilbyr gode lønns-, bonus- og pensjonsordninger og oppfordrer alle ansatte til å bli medeiere.

Send inn din søknad innen 15.september 2019.

 Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Hebe Brunvand på telefon 909 90 102

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige kandidater og tar også imot åpne søknader fortløpende.


Menon Economics AS

Menon er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked. Vi gir råd til, og analyserer problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter, og bistår offentlige virksomheter med strategi- og virksomhetsutvikling.  Gjennom våre prosjekter er vi med på å sikre gode kunnskapsbaserte beslutninger. Våre prosjekter er ofte av offentlig interesse og bidrar til en opplyst debatt av samfunnsaktuelle problemstillinger.

Menon er en ung bedrift, med snart 80 faglig sterke ansatte med master- eller doktorgrad i økonomi. I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser.

Vi ønsker oss et større mangfold i organisasjonen, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke.