Oslo

Digital Trainee 2022/23

Er du en jusstudent med interesse for teknologi?
FRONT.POSITION.ONGOING

Dagens samfunn og næringsliv stiller krav til bred kompetanse hos nye kandidater, og god IT- og teknologikompetanse og -forståelse er svært sentralt i rekruttering. For å gi studenter et innblikk i hva som kreves nå og i fremtiden, har DNB, Lexolve og Wikborg Rein gått sammen om å tilby Digital Trainee-programmet til jusstudenter med interesse for eller kompetanse innen IT/teknologi. Samarbeidet gjør det mulig for oss å gi studentene innsikt i flere aspekter ved en advokathverdag hvor du jobber med juridiske spørsmål påvirket av teknologi og digitalisering.

Digital Trainee-programmet består av tre traineeopphold – ett hos hver av de tre selskapene – over en periode på ca. 12 måneder. Hvert traineeopphold er på ca. 4 uker.

Som Digital Trainee får du jobbe i grensesnittet mellom juss og teknologi. I tillegg til å delta i det daglige arbeidet i de tre selskapene, vil du bli invitert med på kurs, seminarer og sosiale arrangementer i traineeperioden.


Hos DNB

Hos DNB-advokatene vil du være tilsluttet seksjonen Innovasjon og teknologi, og jobbe på tvers av ulike rettsområder. I tillegg til å jobbe med teknologijuss, kan du for eksempel bli involvert i digitaliseringsprosjekter og utvikling av nye tjenester og produkter.

Hos Lexolve

I Lexolve jobber vi i team bestående av blant annet jurister, utviklere, designere og programmerere for å for å lage en best mulig brukeropplevelse for våre kunder. Som digital trainee i Lexolve vil du få være en del av teamet og delta inn i selve produktutviklingen. I tillegg vil du være en del av det juridiske teamet og løpende få juridiske arbeidsoppgaver og bistå med innholdet i tjenestene vi leverer.

Hos Wikborg Rein

Hos Wikborg Rein vil du være en del av teamet Teknologi og digitalisering. Teamet bistår klienter fra alle bransjer og næringer, innenfor fagområdene personvern, IT-rett, immaterialrett og markedsføringsrett. Du vil få mulighet til å jobbe med varierte faglige spørsmål og saker, eksempelvis knyttet til kontraktsforhandlinger, rettstvister, saker for offentlige myndigheter og transaksjoner.

Hvem kan søke?

Vi ser etter jusstudenter med gode resultater som fortrinnsvis er i gang med sitt tredje studieår. Vi vil også vektlegge faglig eller jobbrelatert interesse for IT/teknologi. Det kan for eksempel være studenter som har tatt et relevant valgfag, eller har IT-relatert arbeidserfaring.

Vi har løpende opptak, så send oss en søknad i dag!

Wikborg Rein Advokatfirma AS