no
no
en

Er du en jusstudent med interesse for teknologi?

Digital Trainee
Oslo

Stillingsbeskrivelse

Den teknologiske utviklingen reiser mange nye og spennende spørsmål for jurister og advokater. I takt med utviklingen øker etterspørselen etter juridisk spisskompetanse innen IT og teknologi. Siden DNB, WR og AVO ser behov for økt IT- og teknologikompetanse i egne virksomheter, har vi gått sammen om å tilby Digital Trainee-programmet til jusstudenter med interesse for eller kompetanse innen IT/teknologi. Samarbeidet gjør det mulig for oss å gi studentene innsikt i flere aspekter ved en digital advokathverdag - enten det er som juridisk rådgiver eller produkt- og forretningsutvikler. Digital Trainee-programmet inneholder tre traineeopphold over 12-18 måneder, med ett eller to opphold per semester. Som Digital Trainee får du et opphold på fire til seks uker hos hvert av selskapene, der du får jobbe i grensesnittet mellom juss og teknologi. I tillegg til å delta i det daglige arbeidet, vil du som student bli invitert med på kurs, seminarer og sosiale arrangementer i traineeperioden.    


Hvem ser vi etter? 

Vi ser etter jusstudenter med gode resultater som fortrinnsvis er i gang med sitt tredje studieår. Vi vil også vektlegge faglig eller jobbrelatert interesse for IT/teknologi. Det kan for eksempel være studenter som har tatt et relevant valgfag, eller har IT-relatert arbeidserfaring. 


Søknadsfrist:

Mandag 30. september 2019. Aktuelle kandidater blir intervjuet fortløpende.

Søknadsfrist

Snarest

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Wikborg Rein er et av Norges ledende og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore og Shanghai, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i offentlig og privat næringsliv. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.  


Fagkunnskap og bransjeerfaring

For å gi våre klienter den beste oppfølging, har Wikborg Rein egne team innenfor en rekke viktige bransjer i norsk næringsliv; bank og finansindustri, corporate, shipping, offshore, energi/olje/gass, fiskeri og sjømat,  næringseiendom, industri og offentlig virksomhet. Vi har også kompetansegrupper for de ulike juridiske fagområdene som har ansvaret for at Wikborg Rein ligger i forkant i faglige spørsmål. Kombinasjonen mellom fagkunnskap, bransjeerfaring og kommersiell forståelse gjør at vi er i stand til å løse utfordringer og utvikle nye forretningsmuligheter for våre klienter.


Tilgjengelighet

Våre råd er ofte kritiske for de prosessene klientene våre er oppe i. Vi vet at tilgjengelighet og tempo derfor er viktig for å ha den nødvendige fremdriften i prosjektene, og vi legger stor vekt på å leve opp til disse forventningene.


Rådgivere i viktige situasjoner

Våre klienter er opptatt av å få råd og veiledning når deres virksomhet står overfor viktige situasjoner. Typiske situasjoner kan være kjøp og salg av eiendeler eller råvarer, restrukturering, krisehåndtering, konseptutvikling, kontraktsforhandlinger, ansettelsesforhold, oppkjøp, finansiering, omorganisering med mer. For å kunne gi best mulig råd og veiledning om disse situasjonene, har vi egne team med advokater som kjenner prosessene og sørger for at klientenes utfordringer løses i henhold til gjeldende lover og regler.