no
no
en
Oslo

Shipping Offshore Trainee

Er du interessert i shipping?
FRONT.POSITION.ONGOING

Hvert semester øremerker vi 2-3 traineestillinger for studenter med interesse for shipping.

Som trainee i firmaets Shipping Offshore-team vil du få jobbe i en internasjonal bransje hvor Norge er en ledende aktør. Vårt arbeid omfatter alt fra kjøp og salg av skip, til tvist og havarier, og reiser blant annet kontrakts-, forsikrings-, miljø- og sjørettslige problemstillinger.

Formålet med stillingene er å gi jusstudenter et innblikk i hvordan vi jobber, og gi oss en mulighet til å vurdere potensielle kandidater til fremtidige stillinger i firmaet.

Søknadsfristen er 13. november for vårsemesteret/sommeren og 15. april for høstsemesteret.


Wikborg Rein Advokatfirma AS