no
no
en

Vi søker prosjektsjef

Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Prosjektsjef

Stillingsbeskrivelse

I Fredensborg Bolig har prosjektsjefen det overordnede ansvaret for prosjektene. Han eller hun skal å utvikle og realisere prosjektets byggherreprogram gjennom å lede et tverrfaglig team av interne og eksterne ressurser. Prosjektsjefens ansvar strekker seg fra etter tomtekjøp og frem til overlevering av leilighetene til kundene. Ettermarked ledes av egen intern avdeling.

Følgende ansvarsområder ligger under prosjektsjefen:

 • Fullt økonomisk og fremdriftsmessig ansvar
 • Etablere og drive prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • Utvikling av boligprosjekter i samarbeid med arkitekt og salg-/ markedsavdeling
 • Gjennomføring og overlevering av boligprosjekter
 • Resultatansvar for KTI, kvalitet, fremdrift og SHA i alle prosjektets faser
 • Kommunikasjon og oppfølging mot offentlige myndigheter
 • Drive salg- og markedsføringsprosesser på prosjekter i samarbeid med markedssjef
 • Bidra til å utvikle systemer og rutiner i samarbeid med daglig leder
 • Bidra til kunnskapsdeling i selskapet
 • Stillingen rapporterer til daglig leder

Følgende egenskaper og kompetanse er viktige som prosjektsjef i Fredensborg Bolig 

 • Få engasjement av våre verdier; Ansvarlig, Nytenkende og Utholdende
 • Stor kommersiell forståelse
 • Kunne utvikle gode boliger og bomiljø i tråd med vår misjon om å skape bedre hjem
 • Kost/entreprise forståelse
 • Sans for design og layout
 • Kunnskap om kommunale prosesser
 • Stort nettverk i bransjen
 • Stor grad av selvstendighet og også samarbeidsorientert
 • Åpen personlighet - glad i å dele og få kunnskap til/fra andre
 • Strukturert og med god evne til å planlegge egen tid
 • Tillitvekkende – høy personlig integritet og etisk standard
 • Pedagogisk
 • Betydelig interesse for faget
 • Nysgjerrig på ny teknologi

…og spesielle egenskaper knyttet til vår særsklite virksomhet

             Forstår at «consumer is king»

 • Ser verdien av fremdrift. Hos oss går det fort
 • Minimum 5 års erfaring med boligutvikling

Hva kan Fredensborg Bolig tilby?

 • Organisasjon med høy energi,engasjement og store ambisjoner
 • Store og interessante prosjekter
 • Jobbe med aktive eiere som også resulterer i korte beslutningslinjer
 • Godt arbeidsmiljø i nyskapende selskap med gode verdier
 • Konkurransedyktig lønn med mulighet for bonus
 • Aksjeprogram


Kontakt gjerne for mer informasjon:

Daglig leder Magnus Aune Hvam: magnus@fredensborgbolig.no - 92030196

eller Tollef Svenkerud: tollef@fredensborgbolig.no - 91776594 


For mer informasjon om Fredensborg Bolig og prosjekter: www.fredensborgbolig.no

Søknadsfrist

Løpende

Fredensborg Bolig AS

Vi kjøper og utvikler prosjekter i hele Norge. I tillegg til egne prosjekter utvikler vi nybyggprosjekter for Heimstaden i deres norske eiendomsportefølje. Fredensborg Bolig har i dag ca. 5 500 boliger under utvikling, salg og oppføring.

Hovedaksjonærene i Fredensborg Bolig er Tollef Svenkerud og Ivar Tollefsen. Begge med lang erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger. Fredensborg Bolig skal over tid bli en av Norges ledende boligutviklere. I tillegg er de ansatte også aksjonær i selskapet.

Retten til et godt sted å bo er stadfestet i FNs bærekraftmål og er ett viktig fundamentet for å sikre den enkelte et godt liv. Gjennom å være ANSVARLIGE, NYTENKENDE og UTHOLDENDE, vil Fredensborg Bolig hver dag jobbe for å oppfylle sin misjon om å skape bedre hjem.


VI SKAPER BEDRE HJEM

Ved å være den aller beste på det vi gjør og ha våre ansatte og kunder i fokus, skal vi levere de beste hjemmene til våre kunder.


ANSVARLIG

Vi er sannferdige, forutsigbare og rause, og tar ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.


NYTENKENDE

Vi utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre feil. Skaperkraft og innovasjon ligger i vår natur.


UTHOLDENDE

Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring. Våre erfaringer gjør oss stadig bedre.