no
no
en

Vi søker 2-3 advokatfullmektiger innenfor bank og finans og finansregulatoriske forhold

Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Advokatfullmektig innenfor bank og finans og finansregulatoriske forhold
Oslo

Stillingsbeskrivelse

Vårt bank- og finansmiljø bistår både dem som søker finansiering og banker og andre långivere. I samarbeid med våre klienter forhandler og utarbeider vi alle deler av lånedokumentasjonen, herunder låneavtaler, pante- og garantiavtaler, interkreditoravtaler og derivatavtaler.


Uavhengig av hvilken type finansiering det er snakk om, står vi beredt til å hjelpe klientene våre, enten det er banker, finansinstitusjoner, obligasjonseiere, private equity fond eller låntakerselskaper innenfor energi, infrastruktur, sjømat, shipping & offshore eller flybransjen.


Arntzen de Besche har lang tradisjon for å yte dedikert bistand innen finansregulatoriske forhold, og vi bistår foretak innen bank, forsikring, verdipapir, fondsforvaltning, fintech og eiendom. Vi bistår også utstedere, investorer og motparter, og våre ressurser innen finansregulatorisk har sentrale arbeidsflater mot våre miljøer innen M&A, kapitalforvaltning, finansiering, eiendom og forsikring. 


Det finansregulatoriske miljøet er organisatorisk tilknyttet virksomhetsområdet bank og finans.


Vår bank- og finansavdeling i Oslo er nå på utkikk etter 2-3 jurister, hvorav 

 • 1-2 innen finansiering (lånedokumentasjon) og restrukturering 
 • 1 innen finansregulatoriske forhold 


Vi ser etter deg som:

 • er nyutdannet og deg som har 0-5 års relevant arbeidserfaring;
 • har gode eksamensresultater og en sterk interesse for bank/finans;
 • er en lagspiller med gode samarbeidsegenskaper;
 • er arbeidsom og lærevillig;
 • er engasjert og motivert;
 • er nøyaktig og strukturert;
 • har kommersiell forståelse; og
 • har svært gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 


Dersom dette er deg vil vi kunne tilby:

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver i et meget godt faglig og sosialt miljø;
 • gode karrieremuligheter;
 • tett oppfølging og god etterutdanning, blant annet gjennom AdeB-akademiet;
 • prosedyreerfaring; og
 • konkurransedyktige betingelser.


Kontaktpersoner: 

Bank og finans: Vidar Løhre (vlo@adeb.no / 988 10 677) og Trond Kildal (tki@adeb.no / 982 94 632)

Finansregulatoriske forhold: Karl Rosén (kro@adeb.no / 916 97 790)Arntzen de Besche er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer med kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger. Vi er et internasjonalt orientert advokatfirma som dekker de fleste forretningsjuridiske områder. Våre advokater er anerkjente spesialister innenfor ulike fagområder og bransjer, og vi bistår virksomheter i det private næringsliv og offentlig sektor. Vi leverer juridisk rådgivning som skaper verdier, forenkler kompliserte transaksjoner og løser opp krevende forhandlinger. Vi bygger på en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. AdeB består av mer enn 170 unike enkeltmennesker – som sammen blir ledende.

Søknadsfrist

Snarest

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 170 medarbeidere.

Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. 

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger.

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

Vi tilbyr våre kunder et solid internasjonalt nettverk og tilgang til topp kompetanse i de fleste land Norge driver handel med.

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Les mer på adeb.no.