Åpen søknad

Vil du jobbe hos oss?
FRONT.POSITION.ONGOING

Alt under samme tak, da ser vi også det store bildet.


Utvikling, utleie og marked

Vi har svært god markedsforståelse og er en erfaren eiendomsutvikler. Våre utviklere jobber med tidligfase regulering og helt frem til rammesøknad. Utleieavdelingen er lokalisert på den enkelte eiendom og kjenner det lokale markedet godt. Vi allierer oss alltid med de beste rådgivere og arkitekter i utviklingsfasen for å sikre et best mulig arkitektonisk og kommersielt produkt.


Prosjekt

Alle byggeprosjektene blir håndtert av egne prosjektledere med lang og solid erfaring fra bolig-, kontor- og handelsprosjekter. I større prosjekter støtter avdelingen seg på innleide prosjektledere med spesialkompetanse på bl.a. infrastruktur.


Forvaltning

Samtlige av våre eiendommer blir forvaltet av eget stedlig driftspersonell. Forvaltningsavdelingen jobber aktivt med kundepleie og oppfølging av driftssystemer. Avdelingen har et høyt miljøfokus og sørger for at selskapets bærekraftsmål blir oppfylt.


Økonomi og finans

Avdelingen for økonomi og finans består av erfarne medarbeidere med solid kompetanse innenfor økonomistyring, finans og analyse. Avdelingen er aktive rådgivere i forhold til forretningsvirksomheten forøvrig.

Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er både stedsutvikler og en langsiktig utleier og forvalter av næringseiendom med stor Oslo som vårt markedsområde. Vi utvikler våre bygg og steder med tanke på menneskene som skal bo, arbeide og oppholde seg der, og vi legger stor vekt på arkitektur og bygulv. Byggene skal stå der lenge etter vår levetid og måten de bindes sammen i gateplan skaper de gode opplevelsene for menneskene som skal bruke området. Höegh Eiendom har sitt hovedkontor i Parkveien 55.


  • Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap 
  • Vi utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet
  • Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 570 MNOK. 
  • Selskapet har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging
  • Tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski