USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Advokatsekretær /advokatassistent

Ledig administrativ stilling i et spennende firma i vekst
FRONT.POSITION.ASAP
28.02.2022

Advokatsekretær /advokatassistent

Lund & Co er blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår bedrifter og privatpersoner og har en stor oppdragsmengde for offentlig sektor. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. Vi har en relativt liten, men kompetent administrasjon, som også utfører selvstendige oppgaver overfor flere av våre klienter.

 

Vi søker advokatsekretær / advokatassistent med tiltredelse så snart som mulig

Som advokatsekretær i Lund & Co vil du få en sentral rolle i firmaets virksomhet, både overfor firmaets advokater, klienter og domstolene. Du må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene, være serviceinnstilt og en god lagspiller.

 

Arbeidsoppgavene består blant annet i:

·        Generell bistand til firmaets advokater og klienter (organisasjoner)

·        Utarbeidelse av dokumenter, faktiske og juridiske utdrag

·        Kildeinnhenting fra Lovdata Pro og andre relevante rettskilder

·        Utarbeidelse av oversikter, presentasjoner mv.

·        Korrekturlesing

·        Redigering av hjemmesider, utarbeidelse av nyhetsbrev mv.

·        Bistå økonomiansvarlig med fakturering/regnskap

·        Tilrettelegger for firmaets arrangementer, møter mv. Det må påregnes noe reisevirksomhet i den forbindelse

·       Telefon (resepsjon)

·        Post- og dokumenthåndtering - arkivering (først og fremst elektronisk)

 

Hva vi forventer:

·        God skriftlig fremstillingsevne på norsk og gjerne også engelsk

·        Relevant utdanning, helst som advokatassistent - og god generell IT-kunnskap

·        God kunnskap om Excel, Word, PowerPoint og Outlook

·        God kunnskap om Altinn, Aktørportalen, Lovdata Pro, samt nettbaserte løsninger for utarbeidelse av utdrag er en fordel

·        Gjerne erfaring med fakturering og regnskapsføring, men ikke et krav

·        At du er serviceinnstilt

·        At du er flinkt til å håndtere mennesker

·        At du er en lojal lagspiller

·        At du kan ta i et tak med andre oppgaver når det trengs


Vi tilbyr:

·        Spennende og varierte arbeidsoppgaver

·        En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse

·        Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap

·        Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer

·        Et hyggelig sosialt miljø

·        Konkurransedyktige betingelser


Vi ser gjerne at du har noen års erfaring som advokatsekretærer / advokatassistent, men også kandidater med annen relevant erfaring kan søke.

 

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på våre hjemmesider www.lundogco.no på CVideo, eller på e-post til Caroline Lund  cl@lundogco.no eller Chirsti E Hurlen ceh@lundogco.no

 


Mer informasjon på www.lundogco.no.

Lund & Co