no
no
en

Vil du være trainee hos drammensregionens største advokatfirma?

Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Trainee 2020 - ALD Bergen

Stillingsbeskrivelse


Svensson Nøkleby tilbyr jusstudenter å jobbe hos oss en periode i studietiden. Oppholdet vil gi deg en forsmak på hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss. Vi vil derfor forsøke å gi deg oppgaver som ligger tett opp til en advokats hverdag.


Som trainee hos oss vil du få varierte og interessante oppgaver, som for eksempel:

  • lage prosessdokumenter og utrede juridiske problemstillinger
  • skrive brev til klienter og motparter
  • involveres i spennende oppdrag
  • være med på å forberede minst en rettssak og bli med i retten
  • delta på faggruppemøter
  • delta i klientmøter
  • ta del i firmaets sosiale arrangementer


Det er ønskelig at du har fullført tredje studieår før traineeoppholdet starter. 


Et traineeopphold varer normalt i 4 uker. Alle traineer får tett oppfølging og tilbakemeldinger av en fadder gjennom hele oppholdet. Når perioden nærmer seg slutten, gjennomføres en evalueringssamtale hvor vi diskuterer hvordan oppholdet har vært og hva du har lært.


Vi ser på traineeordningen som en viktig rekrutteringskanal, hvor vi får anledning til å bli kjent med deg. Samtidig blir du kjent med oss. Vi vil tilby deg lønn under oppholdet, og du vil bli tatt med på alle sosiale aktiviteter.


Svensson Nøkleby er ikke med i intervjuordningen under ALD, men vi tar sikte på å kalle inn til intervjuer som gjennomføres fredag 7. februar i Bergen. 


Svensson Nøkleby deltar på Arbeidslivsdagene i Bergen 6. februar og i Oslo 14. februar. Vi tar sikte på å vurdere innkomne søknader fortløpende, men sender først ut tilbakemeldinger til søkerne etter 14. februar.  


Søknadsfrist

Løpende

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Førstevalget


Svensson Nøkleby er det største advokatfirmaet i drammensregionen med 50 medarbeidere. Dette er viktig for oss, fordi det gjør oss allsidige og fleksible. Men like viktig er det at klientene våre alltid opplever det personlige engasjementet og oppfølgingen de forventer og fortjener. Det gjør oss til førstevalget.


Vi vet at vår suksessfaktor er de menneskene som jobber hos oss. Derfor skal vi også være førstevalget når dyktige og ambisiøse advokater, fullmektiger og administrasjonsmedarbeidere søker jobb. De skal oppleve at en jobb hos oss utfordrer og utvikler dem, både menneskelig og profesjonelt, og at de er en del av et solid fagmiljø med påvirkning og gjennomslagskraft både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 


Svensson Nøkleby er medlem av Eurojuris Norge, en landsdekkende sammenslutning av 17 uavhengige advokatfirmaer som samarbeider faglig og sosialt. I tillegg til å være en del av et større nasjonalt fagmiljø, er vi også en del av det internasjonale nettverket Eurojuris International. Det åpner for samarbeidsmuligheter med 6000 advokater i hele Europa.


Besøk vår hjemmeside:
svenssonnokleby.no

Tlf. 32 25 55 00