no
no
en

Vi søker etter traineer for 2020

Søknadsfristen er utløpt
Trainee
Oslo

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter traineer for 2020


 Som trainee får du:

  • varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
  • være med i retten, i møter og rådgi klienter
  • en av kontorets advokater som veileder 


Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne til å arbeide selvstendig og engasjement utenfor studiene. Søkere bør være ferdige med tredje studieår. Traineeoppholdet varer fire uker. 


Våre advokater/advokatfullmektiger: 

  • arbeider selvstendig med egne saker 
  • prosederer jevnlig saker for retten 
  • gir råd i kommersielle saker og forvaltningssaker
  • håndterer spørsmål av både prinsipiell og mer praktisk/strategisk art
  • arbeider innenfor mange ulike rettsområder – blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.


Vi håper å se deg på vår bedriftspresentasjon og på vår stand på messedagen! Vi er i Bergen 5. februar og i Oslo 14. februar 2020.

Søknadsfrist

01.03.2020

Kommuneadvokaten i Oslo

Vi jobber for byen vår!

Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor. Vi har i dag 27 advokater som arbeider med å bistå hele kommunen. 


Oslo kommune er en av landets største virksomheter, og blant virksomhetene med flest ansatte, vedtak og kontraktsinngåelser. Det gir varierte og spennende oppgaver for advokatene. Vi har et hyggelig og uformelt miljø, med åpne dører og engasjerte kollegaer!