no
no
en

LUND+SLAATTO SØKER BIM-TEKNIKER

BIM-TEKNIKER

Stillingsbeskrivelse

Lund+Slaatto søker etter en BIM-tekniker til kontoret for å styrke vår BIM-kompetanse og bidra til økt effektivitet i tegneprosessene. Som BIM-tekniker hos oss vil du være involvert i en rekke av kontorets prosjekter, enten som fast del av ulike team eller som bistand ved behov, avhengig av bl.a. prosjektets størrelse og kompleksitet. Aktuelle oppgaver er bistand ved oppstart av modeller, strukturering av modeller gjennom prosjekteringsprosessen, tegningsoppsett, modellkontroll, IFC filutveksling, modelleringshjelp, utarbeidelse av rutiner og intern opplæring.


Vi ser etter en BIM-tekniker med høy kompetanse i Archicad og erfaring fra tilsvarende stilling, helst fra annet arkitektkontor. Du liker å jobbe både i tett samarbeid med andre og selvstendig, og er presis, grundig og ansvarsbevisst. Erfaring med annen relevant programvare (Solibri Office, SketchUp og/ eller Rhino/Grasshopper) er en fordel, men ikke et absolutt krav. Søkere må beherske norsk godt skriftlig og muntlig.


Vi kan tilby utfordrende oppgaver, bra arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.


Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV og evt. utvalgte prosjekteksempler, samt referanser sendes inn (her).

Søknadsfrist 8. mars. Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingen.

Søknadsfrist

Snarest

Lund+Slaatto Arkitekter

Lund+Slaatto Arkitekter består av ca. 50 dedikerte arkitekter og interiørarkitekter. Kontoret jobber med en bred skala av ulike oppgaver, fra regulering / områdeplaner til offentlige bygg, kontorbygg, privatboliger og interiøroppdrag.

Det er et kontinuerlig fokus på å videreutvikle kontorets kompetanse ved å skape et kreativt og faglig stimulerende arbeidsmiljø. Kontoret legger vekt både på utvikling av hver enkelt medarbeider og på hvordan internt samarbeid og samhandling stadig kan forbedres.

Kontoret gjennomfører alle sine prosjekt som team-prosjekt, der alle involverte medarbeidere er delaktig i den faglige utviklingen av prosjektet. Selv om de ulike medarbeiderne har forskjellige oppgaver og ansvar innenfor et gitt prosjekt, legges det vekt på at alle får samme tilgang til viktig informasjon og tar del i de arkitektoniske diskusjonene omkring prosjektets utvikling.

Kontorets sentrale diskusjonsforum arrangeres hver uke (hver mandag) som en felles, utvidet "kontorlunsj", der et utvalgt prosjekt presenteres, evalueres og videreutvikles i fellesskap. Samtlige medarbeidere ved kontoret får på denne måten over tid kjennskap til og delvis delaktighet i ethvert prosjekt ved kontoret.

Et godt faglig miljø henger sammen med et godt sosialt miljø, og kontoret arrangerer jevnlig arrangementer og utflukter med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. I den årlige studieturen opplever hele kontoret i fellesskap kjente byggverk så vel som inspirerende byrom. Erfaringene knytter kontoret sammen og skaper en felles referanseramme for arkitekturdiskusjonene.