Norge

Senior formuesrådgiver

Söderberg & Partners Wealth Management søker senior formuesrådgivere - hele team eller enkeltvise formuesrådgivere
FRONT.POSITION.ONGOING

Söderberg & Partners Wealth Management søker nå nye senior formuesrådgivere enkeltvis eller hele team til bestående kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen og Tønsberg, samt hele team som kan utgjøre et nye kontorer for selskapet i regioner vi ikke har kontorer i dag (Nord-Norge, Nord-Vestlandet, Sørlandet, Innlandet og Østfold).

I tillegg til konkurransedyktig lønn kan vi tilby en aksjonærmodell der formuesrådgiver tar direkte del av verdiskapningen man bidrar med og avtalefestet exit-løsning.


Söderberg & Partners Wealth Management opplever sterk etterspørsel etter uavhengig rådgivning. Selskapet er, sammen med vår svenske søstervirksomhet (Söderberg & Partners Wealth Management AB), Nordens største frittstående rådgivningsaktør innen formuesforvaltning med over 300 milliarder under rådgivning.

Vi utfordrer deg som ønsker å arbeide langsiktig som formuesrådgiver i Norge til å søke enkeltvis eller samlet med dine beste kolleger. Vi ser frem til å kunne diskutere mulighetene for deg og ditt team hos oss!


Arbeidsoppgaver

I Söderberg & Partners Wealth Management er alt av infrastruktur, systemløsninger, incentivløsninger og organisasjon strukturert for at du som formuesrådgiver kun skal fokusere på å etablere klientforhold, drive god investeringsrådgivning og følge opp dine klienter. Vi lar ikke kortsiktige forhold påvirke vår organisasjon, rådgivningsmetodikk eller fokus. Vårt fokus er god rådgivning, og å legge grunnlaget for at våre formuesrådgivere kan fokusere på nye og bestående klienter. Andre administrative oppgaver håndteres av dyktig fagpersonale og ledere som har sitt hovedfokus i å støtte deg og dine kolleger i deres arbeide med:

  • Etablering av klientforhold med formuende privatpersoner, investeringsselskaper og stiftelser
  • Utførelse av god langsiktig investeringsrådgivning
  • Personlig oppfølging av klienter


Vi kan tilby

For dyktige og langsiktige formuesrådgivere har Söderberg & Partners Wealth Management et tilbud få kan konkurrere med i Norden. Du og dine kollegaer blir en del av et rådgivningsmiljø basert på uavhengig investeringsrådgivning, og dette betyr at du utelukkende kan fokusere på god rådgivning uten føringer fra produktmiljøer. Din avlønning er langsiktig fastlagt og påvirkes ikke som i større organisasjoner av kortsiktige forhold. Vi tilbyr også en aksjonærmodell som gjør at du og dine kollegaer kan tenke langsiktig og bygge betydelige aksjonærverdier gjennom deres verdiskapning i selskapet fremover, samt en tilhørende exit-modell.


Kompetanse og kvalifikasjoner

Stillingen som senior formuesrådgiver i Söderberg & Partners Wealth Management passer for deg som allerede har etablert deg som formuesrådgiver med en betydelig klientportefølje, og som selv ønsker å styre din langsiktige karriere og klientrådgivning. Uavhengigheten sikrer at du kan gi dine klienter de aller beste rådene. Soliditeten til Söderberg & Partners og aksjonærmodellen vi tilbyr våre senior formuesrådgiver gir deg fastlagte, solide og langsiktige rammevilkår som gjør at du kan sikre deg og dine kollegaer gode økonomiske vilkår.

  • Bachelor eller mastergrad innen økonomi (solid relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse)
  • Minimum 5 års erfaring som formuesrådgiver
  • Initiativrik og selvstendig, samtidig som du jobber godt i team
  • Salgsorientert
  • Sterke kommunikasjonsferdigheter
  • Høy arbeidskapasitet
  • Høy integritet


Kjenner du deg igjen i beskrivelsen over håper vi å motta din søknad og CV. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Alle søknader behandles konfidensielt og ansettelsesprosessen vil skje på egnet måte for å sikre dette. Har du spørsmål kan de rettes administrerende direktør til Michael V. Sivertsen på 93 04 04 06 eller michael.sivertsen@soderbergpartnerswealth.no.

Söderberg & Partners Wealth Management AS

Söderberg & Partners Wealth Management AS er et frittstående og uavhengig finanskonsern som tilbyr finansielle tjenester og formuesrådgivning til privatpersoner, investeringsselskaper, stiftelser og andre organisasjoner

Söderberg & Partners Wealth Management AS ønsker å skape Norges ledende rådgivningsmiljø ved å rekruttere de beste formuesrådgiverne og andre fagfolk fra finansbransjen.

Vi er en del av Söderberg & Partners-gruppen, Nordens ledende frittstående aktører innen formuesrådgivning.

Selskapet har tillatelse fra Finanstilsynet til å utføre investeringsrådgivning, aktiv forvaltning, ordreutførelse, samt mottak og formidling av ordre. Vi er medlem av Verdipapirforetakenes Sikringsfond og Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere.