no
no
en

Vi søker leder for kundeopplevelse

Leder Kundeopplevelse
Oslo

Stillingsbeskrivelse

For de aller fleste mennesker er det å kjøpe bolig den største investeringen man gjør i livet. Som boligutvikler selger man også drømmer. Fredensborg Bolig har gjennom sine verdier (ansvarlige, nytenkende og utholdende) som mål å gi alle våre kunder den beste og mest effektiv opplevelse med å kjøpe bolig av oss. Alle faser fra kjøp, tilvalg til ettermarked skal være en sømløs prosess som imøtekommer kjøpers krav og forventinger. Digitalisering og kundeopplevelse er svært viktig for oss

Til kanskje Norges mest ambisiøse boligutviklingsselskaper søker vi en  kundesjef som leder for kundeopplevelsen som er genuint interessert i kundebehandling og teknologi, og som i tillegg synes bolig som produkt og bransje er spennende. 


Avdelingen for kundeopplevelse overtar ansvaret for oppfølging av våre kunder rett etter signering av kjøpekontrakt. Fra signering av kontrakt til innflytting kan det i noen tilfeller ta 2-3 år. Dette er en periode hvor det er svært viktig at kundene føler seg ivaretatt og får hygget seg med de drømmene de har kjøpt. Det er alltid et stort behov for informasjon samt mulighet til å få besvart sine spørsmål.


Som leder for avdeling for kundeopplevelse vil du i tillegg til å ha lederansvar for kunderådgiverne også være ansvarlig for et tett og godt samarbeid med Salg & Marked og ettermarked. Leder må også påregne å selv være ansvarlig for prosjekter på lik linje med andre kunderådgivere.


Ansvar

 • Delta i kundegruppe bestående av daglig leder, Salg & Marked og ettermarked

  • Sørge for at avdelingen for kundeopplevelse bidrar til å dytte Fredensborg Bolig i retningen å skape bedre hjem

  • Kontroll på at alle kunder er riktig registrert i CRM-system

  • Løpende informasjon til kunder gjennom følgende kanaler

   • Nyhetsbrev

   • Oppdatering i SoMe

   • Informasjonsmøter 

   • Byggeplassbesøk

  • Planlegging og gjennomføring av tilvalgsprosess

   • Utarbeide tilvalgslister i samarbeid med Prosjektsjef og markedsavdeling

   • Implementere tilvalgslisten i digitalt tilvalgssystem

   • Bistå kunder i gjennomføring av tilvalg - om nødvendig med tilvalgsmøter

   • Kontakt med kjøkkenleverandør for koordinering av tilvalg og endringer

   • Håndtere eventuelle endringsforespørsler fra kunder

   • Utarbeide komplett tilvalgsoversikt til entreprenør

  •  Planlegge og gjennomføre god flyt for kunden i forbindelse med innflytting

   • Informasjonsmøte om innflytting

   • Være med på overtakelse med kunder

   • Organisere med fasiliteter i forbindelse med innflytting

  • Gjennomføre kundeundersøkelse

  • Diverse oppgaver i prosjekt

   • Fremskaffe vareprøver til visningssenter

   • Distribuere adresselister til leverandører i forbindelse med tilvalgsprosess

   • Bistå med utvelgelse av standard bad og kjøkken

   • Bistå med etablering av visningssenter


Personlige egenskaper


Det aller viktigste i denne rollen er å ha en velutviklet serviceinnstilling. Kundene hos oss gjør store investeringer og forventer å bli ivaretatt på en fantastisk måte. Leder for kundeopplevelse må derfor ha positiv og løsningsorientert innstilling til alle spørsmål som skulle dukke opp fra våre kunder. En stor del av jobben vil i produksjonsfasen være å koordinere forespørsler fra kunder opp mot entreprenør. 

Våre kunderådgivere er vår hovedkontakt med alle vår kunder. Det er derfor svært viktig at du liker å omgås mennesker og takler mange spørsmål. Vi er ute etter en åpen, nysgjerrig og endringsvillig person. Alle våre kunder er forskjellige så derfor er det viktig å tilpasse seg etter deres forventninger. For å fange opp de ulike forventningene, er det viktig å være en god menneskekjenner og deretter ha mot til å behandle kunder ulikt. 


Erfaring, kvalifikasjoner og egenskaper

 • Forståelse om at “customer is king" 

  • Strukturert og samtidig åpen for endringer

  • Selvdreven - Evne til å se at oppgaver må løses på egenhånd

  • Erfaring med å jobbe med privatkunder

  • Erfaring fra service 

  • Det er ikke et krav med erfaring fra boligutvikling, men det er en fordel

  • Interesse og kunnskap om bolig 

  • God kunnskap om IT-systemer - gjerne web-baserte portaler, SoMe, Google osv.

  • 3 års høyskoleutdanning er en fordel

Vi tilbyr

 • Arbeid i et dynamisk og fremoverlent selskap

  • Mulighet til å påvirke i form av å sitte tett på engasjert ledelse og eiere

  • Spennende og varierte prosjekter

  • Konkurransedyktige betingelser

  • Aksjeprogram

Søknadsfrist

Løpende

Fredensborg Bolig AS

Vi kjøper og utvikler prosjekter i hele Norge. I tillegg til egne prosjekter utvikler vi nybyggprosjekter for Heimstaden i deres norske eiendomsportefølje. Fredensborg Bolig har i dag ca. 7.000 boliger under utvikling, salg og oppføring.

Hovedaksjonærene i Fredensborg Bolig er Tollef Svenkerud og Ivar Tollefsen. Begge med lang erfaring innen eiendom- og boligutvikling. Eierne er aktive, industrielle, ekspansive, kapitalsterke og har lang tidshorisont. Dette gir ro til å velge langsiktige gode løsninger. Fredensborg Bolig skal over tid bli en av Norges ledende boligutviklere. I tillegg er de ansatte også aksjonær i selskapet.

Retten til et godt sted å bo er stadfestet i FNs bærekraftmål og er ett viktig fundamentet for å sikre den enkelte et godt liv. Gjennom å være ANSVARLIGE, NYTENKENDE og UTHOLDENDE, vil Fredensborg Bolig hver dag jobbe for å oppfylle sin misjon om å skape bedre hjem.


VI SKAPER BEDRE HJEM

Ved å være den aller beste på det vi gjør og ha våre ansatte og kunder i fokus, skal vi levere de beste hjemmene til våre kunder.


ANSVARLIG

Vi er sannferdige, forutsigbare og rause, og tar ansvar for hverandre, kundene og samfunnet vi lever i.


NYTENKENDE

Vi utfordrer etablerte sannheter og er ikke redd for å gjøre feil. Skaperkraft og innovasjon ligger i vår natur.


UTHOLDENDE

Vi slår oss aldri til ro og tror på kontinuerlig forbedring. Våre erfaringer gjør oss stadig bedre.