Fagleder, prosess- og prosjektstøtte

Vil du jobbe i organisasjonsutvikling med å etablere en fagenhet for prosess- og prosjektstøtte?

Ett TV 2, som er overskriften på vår nye strategi for organisasjonsutvikling, handler om å forene oss og samle krefter for å trekke i samme retning. For å få det til må vi dra nytte av kompetanse og ressurser på tvers. 

Vi har opprettet en ny stilling i enheten for Organisasjonsutvikling (OU). Rollen er en fagleder stilling der hovedansvaret er å etablere og forsterke et sterkt internt fagmiljø av prosess- og prosjekteksperter som støtter prosjekter, utviklingsaktiviteter og prosesser i hele TV 2 i tråd med TV 2s strategi. 

Stillingen som fagleder for prosess- og prosjektstøtte jobber tett med store deler av TV 2-organisasjonen. Fagenheten skal etablere et sterkt fagmiljø og utvikle en felles TV 2- «verktøykasse» som sikrer lik metodikk på tvers av avdelinger og fagmiljø.  Denne fagenheten vil også fasilitere og støtte ledere i hele TV 2 i gjennomføring av strategiske prosesser og prosjekter. 


Noen av arbeidsoppgavene som venter i denne stillingen:

 • Fasilitere toppledergruppens målstyringsprosess og prioritering av TV 2s hovedsatsninger. 
 • Bygge opp et fagmiljø som støtter ledere i prioriterte utviklingsprosjekter og -prosesser. Fagmiljøet støtter både i utvikling i kjernedrift (Lean) og i nyskapning (smidig).
 • Bygge opp, vedlikeholde og videreutvikle en TV 2 verktøykasse med metodikk for gjennomføring av utviklingsprosjekter og ulike typer prosesser til utvikling, inkludert metodikk for prosjektgjennomføring


Stillingen er for tiden plassert i organisasjons- og kommunikasjonsavdelingen og rapporterer til Leder for organisasjonsutvikling, Sissel Sundby.  Stillingen vil også støtte organisasjons- og kommunikasjonsdirektør, Sarah C. J. Willand i utvalgte prosjekter. 

Stillingen er i Oslo. Det må påregnes noe reising i stillingen. 


Vi ser etter deg som har

 • Svært solid fasiliteringskompetanse 
 • Erfaring med målstyringsprosesser, smidig coaching, prosessledelse, prosjektledelse eller lean-metodikk 
 • God breddekunnskap om annen prosjekt- og utviklingsmetodikk
 • Erfaring med internt eller eksternt konsulentarbeid
 • Erfaring med eller personlig egnethet til å lede et sterkt fagmiljø 
 • Evne å skape læring, samhandle og dele kunnskap 
 • Analytiske ferdigheter og strategisk framgangsmåte
 • Systematisk og strukturert arbeidsform
 • Fleksibel væremåte 
 • God arbeidskapasitet 


Hva vi i TV 2 tilbyr

Du får mulighet til å sette preg på hvordan vi i TV 2 jobber sammen i årene som kommer. Du vil jobbe tett med selskapets toppledelse og få mange dyktige kolleger som utfordrer. Du får stor bredde i utfordringer og oppgaver – og garantert ingen kjedelige dager på jobben!

 Er du nysgjerrig på å vite mer? Ta kontakt med leder for organisasjonsutvikling Sissel Sundby på telefon 940 54 530.