no
no
en

Brenner du for å gjøre offentlig sektor bedre?

USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Virksomhetsstyring og strategi i offentlig sektor

FRONT.POSITION.POSITION_DESCRIPTION

Menon Economics fortsetter satsingen på virksomhetsstyring og strategi i offentlig sektor.  Vår ambisjon er å bli det faglig sterkeste miljøet på dette feltet i Norge. Innen virksomhetsstyring satser vi i særlig grad på strategi, mål- og resultatstyring, organisasjonsdesign, digitalisering, samt evaluering.    

Som et ledd i satsingen søker vi nå etter kandidater med relevant erfaring og utdannelse som brenner for å gjøre offentlig sektor bedre.  Søkere må ha erfaring fra andre konsulentselskaper, forskning eller fra virksomhetsstyring i offentlig sektor.  Du må være kreativ, kunne vise til gode akademiske resultater, og like å ha flere baller i luften samtidig. 


Menon er et medarbeidereid selskap.  Vi benytter forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende forskere innenfor de fleste fagfelt. 

Menon tilbyr gode lønns-, bonus- og pensjonsordninger og oppfordrer alle ansatte til å bli medeiere.

I første omgang legger vi opp til å rekruttere en til tre nye kandidater. En av disse vil trolig være på partnernivå (mer enn 10 års erfaring), mens de andre vil være på seniornivå (3 til 10 års erfaring)

Send inn din søknad innen 1. desember 2020.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Sveinung Fjose på telefon 990 48 378


FRONT.POSITION.DEADLINE

01.12.2020

Menon Economics AS

Menon er et samfunnsøkonomisk analyse- og rådgivningsmiljø. Vi analyserer og utreder økonomiske problemstillinger på oppdrag for myndigheter, organisasjoner og bedrifter.

Menon er en ung bedrift med i overkant av 50 ansatte, alle faglig ansatte har mastergrad i økonomi, hvorav en fjerdedel har doktorgrad, I Menon kombinerer vi samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor temaer som nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans, organisasjonsdesign og samfunnsøkonomiske analyser. 

Velkommen som søker!