no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Bergen

Frontend utvikler i TV2.no

Frontend utvikler i TV2.no
31.01.2021

TV 2 er Norges største kommersielle tv-kanal og en av landets sterkeste merkevarer. TV2.no er en del av mediehuset TV 2. TV2.no og TV 2 Sumo er TV 2´s digitale satsningsområder og skal vokse vesentlig i årene som kommer. Mediehuset TV 2 gjør nå et betydelig løft for å ruste opp den digitale kompetansen. I TV2.no jobber vi skulder ved skulder med redaksjonene for å utvikle fremtidens digitale løsninger.

Som frontend utvikler vil du ha ansvaret for å ivareta og utvikle TV2.no´s web-applikasjoner, med særlig hovedfokus på utvikling innenfor sport. 


Vi leter etter er en hyggelig og sosial person som liker å jobbe på en arbeidsplass med høyt tempo, positiv energi og et fantastisk arbeidsmiljø. TV2.no er en av landets største nettsteder - som betyr at du får utvikle applikasjoner og løsninger folk er opptatte av og som brukes daglig av hele Norges befolkning. 

Du liker å jobbe tett på oppdragsgiver, tar eierskap til prosjektene du er involvert i og leverer elegante løsninger. Du som skal jobbe med oss setter pris på utfordringer, enten det gjelder tidsfrister, ny teknologi, gammel teknologi eller flere bestillere med ulike hensyn som må ivaretas.

Selvsagt liker du å holde deg oppdatert på ny teknologi, og synes at det å stikke på konferanser og events med teamet er moro. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle nye webapplikasjoner, vedlikeholde og videreutvikle eksisterende løsninger.

 • Ta aktivt del i planleggingen av nye løsninger: sørge for at nye applikasjoner som utvikles er nøye gjennomtenkt: behov, levetid og gjenbrukbarhet er stikkord.

 • Arbeide med flere forskjellige løsninger samtidig og forstå sammenhengen mellom disse.

 • Feilsøking, debugging og optimalisering.

 • Innhente og avklare tekniske og designkrav til løsningen som skal utvikles.

 • Følge lean metodikk. Du trenger ikke kunne det fra før, så lenge du er positiv til å lære. 


Kvalifikasjoner

 • God erfaring med følgende teknologier: HTML/ CSS (SCSS) / JS (Typescript)

  • Svelte/ React/ VueJs/ Web components

  • REST/ GraphQL

  • GIT

  • Node.js/ PHP

  • CMS (Labrador)

  • Kjennskap til Cloud infrastuktur (AWS & Google Cloud)


 • Ha fokus på mobile first.

 • Ha en forståelse for hva som er god brukeropplevelse.

 • Evne til å raskt sette deg inn i nye rammeverk og systemer.

 • Dybdeforståelse av hele utviklingsprosessen; fra første planleggingsmøte til deploy.

 • Relevant utdanning eller erfaring.

 • Trives med å jobbe i team. 

 • Interesse for sport. 

 

Utdanningsnivå:

Høyskole/universitet, Cand Mag/Siv Ing


Personlige egenskaper

Du liker å jobbe i et team hvor alle sitter på forskjellig kompetanse og nivåer, du ser verdien i at ikke alle tenker likt eller har samme bakgrunn. Du sørger for å bidra til en kultur i teamet som gjør at dere alle kan lære og inspirere hverandre.

Du evner å takle nye oppgaver på strak arm - nyhets og rettighetsbildet endrer seg hele tiden, så hos oss er tempoet høyt og behovet svingende! Hvis det er nødvendig å si fra, eller sette ned foten for alle mulige krav og ønsker fra oppdragsgiver, er du ikke redd for å gjøre nettopp det. 

Du er heller ikke redd for å si ifra om du mener å ha en klokere løsning på problemet enn den du har fått skissert - vi er ute etter en som har meninger og reflekterer rundt løsningene som skal lages. 


Språk

Norsk, Engelsk


Kontaktinfo:

Eirik Haaland, Leder sport digital – 90 77 36 03

TV 2

Vi er TV 2, et redaktørstyrt mediehus og kommersiell allmennkringkaster. Vi skal være tett på og engasjere gjennom å fortelle historier fra en hverdag du kjenner deg igjen i. Vår lidenskap er å sette spor, gjennom å formidle, skape og fortelle historier. Hos oss møtes lidenskapen for historier og nysgjerrigheten for teknologi, slik at nyheter, aktualiteter, sport og underholdning tilgjengelig for deg, uansett når, hvor og hvordan du måtte ønske.  

Du finner oss på en rekke ulike TV-kanaler, digitale plattformer og tjenester med fortellinger som spenner fra tung journalistikk til lett underholdning. Våre flaggskip er allmennkringkasterkanalen TV 2, strømmetjenesten TV 2 Play og tv2.no. Her finner du nyheter, aktualiteter, sport, filmer og serier gjennom hele døgnet. Vi har også utviklet egne apper for nyheter og sport, som gjør det enkelt for deg å følge med når du er på farten. 

Hos oss jobber 900 mennesker hver dag for å skape verdifulle og viktige øyeblikk sammen med deg. Våre kollegaer er alt fra journalister, UX-designere, prosjektledere, produktutviklere til regnskapsførere. Hovedkontoret vårt ligger i Media City Bergen, som også er en internasjonalt ledende klynge for medieteknologi. TV 2 har også kontor i Oslo, og lokalkontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger og på Hamar. 

Vi er en del av Egmont, et nordiske mediekonsern dedikert til å fortelle storslåtte historier og journalistikk. Egmont er organisert som en stiftelse, og er til for å utvikle moderne medier og gi sårbare barn og unge en bedre fremtid. Årlig deler Egmont stiftelsen ut over 100 millioner kroner til veldedige formål for barn og unge. 

Vi går på jobb for å fortelle og dele historier som uten oss ikke hadde blitt fortalt. Det betyr at vi også skal være der du er, uansett om du ønsker å scrolle nyheter på mobilen, se serier på TV eller sjekke de siste sportsresultatene på nettbrettet. Derfor er vi også et digitalt teknologiselskap som utvikler nye plattformer hvor vi kan formidle våre historier. Vi eier og utvikler også teknologiselskaper som Vimond Media Solutions, Aventia Media, Wolftech Broadcast Solutions og Electric Friends. Også er vi partner av Media Futures, et forskningssenter i Media City Bergen som utvikler ansvarlig medieteknologi for fremtiden. 


Kommersiell allmennkringkaster


TV 2s nyhetssendinger har alltid vært kjernen i vårt tilbud. Vi sier ofte at samfunnsoppdraget er «vårt DNA». I en verden med siling av nyheter, store mengder fake news og et fragmentert medielandskapet, er norsk redaktørstyrt nyhetsdekning med høy troverdighet viktigere enn noen gang.Vi har siden vår oppstart i 1992 stolt utført oppgaven som kommersiell allmennkringkaster, og TV 2 hovedkanalen er vår allmennkringkasterkanal. 

Som kommersiell allmennkringkaster har vi daglige nyhetssendinger, satser på norsk film og underholdning for barn og voksne, og viser programmer som skal være interessant for det mangfoldet av nordmenn vi er til for. 

Vår nåværende allmennkringkasteravtale trådte i kraft 1. januar 2019, og har en varighet på fem år.


Vårt løfte – og våre verdier


«Vi ønsker å berike folks hverdag med nye perspektiver fordi vi brenner for å fortelle og dele historier. Våre små og store historier, blir til små og store samtaler, som skaper små og store endringer. Vi skal være tett på og engasjere gjennom å fortelle historier fra en hverdag du kjenner deg igjen i. Vår lidenskap er å sette spor gjennom å formidle, skape og fortelle historier som uten oss ikke hadde blitt fortalt.» Dette er vårt løfte til deg som leser og seer. Men det er også et løfte som forteller hvordan det er å jobbe i TV 2.

I TV 2 dyrker vi noen grunnleggende verdier som binder oss sammen. Verdier som betyr noe for oss, måten vi jobber på, og samfunnet vi er en del av. Verdiene skal ikke bare være ord i en glassramme på veggen, men de skal være førende for hvordan vi ansetter, jobber og hvordan vi leder. I det hele tatt, hvordan vi er. 


Våre verdier er:


Åpenhet

Åpenhet er en helt avgjørende verdi for et mediehus. Vi søker informasjon og åpenhet i journalistikken. Vi åpner opp samfunnet med våre programmer. Derfor skal vi selv være åpne i kommunikasjonen – internt og eksternt, og det skal prege våre relasjon til hverandre og omverdenen. Vi oppnår mer når vi er åpne om hva som er målene våre og hva som er formålet med det vi gjør.
Fellesskap

For å kunne jobbe som ett lag mot samme mål, og i samme retning, står vi side om side, bygger på hverandres ideer, forventer noe av, og er rause med hverandre. På den måten skaper vi et sterkt fellesskap, en forpliktelse til hverandre og sterke prestasjoner. Når vi er rause med hverandre, er det lettere å tørre, lettere å eksperimentere og lettere å feile.
Nysgjerrighet

Det ligger i en mediebedrifts DNA å være nysgjerrige. Vi må lure på hvordan ting henger sammen. Men nysgjerrighet handler også om å være åpne for nye ideer og erfaringer. Vi skal være nysgjerrige på hverandre, på verden rundt oss, og på ny kunnskap og teknologi.

 Lidenskap 

Det er forskjell på være opptatt av noe, og å være lidenskapelig opptatt av noe. I TV 2 er vi det siste. Det har vi alltid vært fordi vi er stolte av oppdraget vårt og arbeidsplassen vår. Den stoltheten skaper lidenskap og engasjementet. Dette er en drivkraft i vår kultur som skaper bedre historier, bedre produkter, bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø.
Mot

I TV 2 er vi tett på og engasjerer. Vi setter spor. Det er et modig løfte. Modige løfter krever modige mennesker. Og mot krever en kultur som gir trygghet til å feile og rom for å skape. Vi tør mye, men vi må tørre mer. Vi skal utfordre oss selv, andre, makthavere og etablerte sannheter. Vi tør å gå nye veier, se ting fra en annen side, vi tar risiko og mener det er helt avgjørende å feile for å lære. Vi sier ting som de er, er direkte og ærlige, også når det er ubehagelig. Slik kommer vi oss videre.
Ansvarlighet

Alle i TV 2 har et selvstendig ansvar for å nå de målene vi har satt oss. Vi tar aktivt eierskap til felles oppgaver, og vi er rollemodeller for andre. Vi bygger troverdighet ved å vise ansvarlighet og pålitelighet, og ved å vise respekt for andre også når vi er uenige.