no
no
en

Traineeopphold i AdeB gir deg et realistisk bilde av hverdagen som advokatfullmektig

Trainee

Stillingsbeskrivelse

Som trainee hos oss får du utfordrende oppgaver, tett oppfølging, bratt læringskurve, og en tilnærmet lik arbeidshverdag som det våre advokatfullmektiger har. Vi legger til rette for at det skal være gøy og lærerikt å være trainee. Som trainee i Arntzen de Besche får du:

  • Interessante og krevende oppgaver
  • Innblikk i spennende og komplekse saker
  • Bruke dine faglige ferdigheter i praksis
  • Jobbe i team med dyktige advokater
  • Delta i møter med både klienter og motparter
  • Sannsynligvis mulighet til å bli med under en rettssak
  • Delta på interne kurs og opplæringstiltak
  • En dedikert fadder, som følger deg opp og sørger for at du tar del idet sosiale livet i firmaet 

Vi rekrutterer traineer løpende gjennom hele året.

Søknadsfrist

Løpende

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 170 medarbeidere.

Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. 

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger.

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

Vi tilbyr våre kunder et solid internasjonalt nettverk og tilgang til topp kompetanse i de fleste land Norge driver handel med.

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Les mer på adeb.no.