no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Trondheim, Norge

Nyutdannet sikkerhetsrådgiver - Ledelse, organisasjon og sikkerhet

Vil du jobbe med sammenhengen mellom ledelse, organisasjon og sikkerhet?
01.02.2021

Safetec er ett av Norges sterkeste kompetansemiljøer innen styring av sikkerhet og risiko. Vi hjelper våre kunder til å forstå sitt eget risikobilde og til å finne riktig balanse mellom sikkerhet og produksjon. 

Vi har en egen avdeling – LOS (Ledelse, organisasjon og sikkerhet) -  som arbeider med det komplekse samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer. Vi er nå på utkikk etter deg som er nyutdannet, og har følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Nylig ferdig med høyere utdannelse, minimum master
  • Interesse for sikkerhet og risikostyring 
  • Kunnskap om menneskelige, tekniske og organisatoriske faktorer og samspillet mellom disse
  • Nytenkende og initiativrik 
  • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både muntlig og skriftlig
  • Har lyst til å arbeide i et stort rådgivingsmiljø og bidra til at våre kunder lykkes


Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Jens Christen Rolfsen for en prat, tel: 970 14 408

Vi vurderer kandidater fortløpende.

Safetec Nordic AS

Safetec er en ledende leverandør av tjenester innen risikostyring og risikobasert beslutningsstøtte. Vi gjennomfører et bredt spekter av studier og rådgivning innen sikkerhet, security, pålitelighet, og beredskap, der både tekniske, menneskelige og organisatoriske forhold tas i betraktning. Safetec har levert tjenester til offentlig sektor og til offshore, maritim og landbasert industri over hele verden siden 1984.

Våre verdier

Integritet - Mot - Entusiasme - Ansvar


Vi gjør oppmerksom på at: 

-  ved å søke på våre utlyste stillinger gir du oss tillatelse til å kunne foreta bakgrunnssjekk

- utdannelser fra utlandet må godkjennes av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitiet i utdanningen). Godkjenningen må lastes opp i portalenSafetec is a leading provider of risk management services. We enable our clients to improve safety and optimise business performance. With an integrated approach to managing technical, human and organisational factors, Safetec is a full range supplier of services within safety, security, reliability, and emergency preparedness. From offices in Norway, Sweden, the UK, Malaysia, Singapore and Australia, Safetec has provided the worldwide offshore, maritime and land based industries with services since 1984.

Our values

Integrity - Courage - Enthusiasm - Responsibility


 Please note that:

- when applying to our advertised position, you authorise us to perform a background check

- foreign education must be recognised by NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Recognition letter must be uploaded with your      application in this portal