no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

ALD 2021 - Bergen Summer School

En uke utenom det vanlige!
05.02.2021

For fjortende gang arrangeres Wiersholm Summer School fra 10. til 13. august 2021. Dette kurset er skreddersydd for deg som vurderer en karriere som forretningsadvokat. Målet for Summer School er ikke å bestå en prøve – eksamener har dere nok av i løpet av studieåret. 


Her er det lov å feile, lov til å prøve seg frem og lov til å stille spørsmål. Det er nemlig den beste måten å lære på. Wiersholm Summer School gir deg en unik mulighet til å bli kjent med Wiersholmere og ikke minst knytte kontakter med studenter fra Universitetet i Bergen, Tromsø og Oslo, samt Høgskolen i Lillehammer.

 

Kurset omfatter blant annet:

  • Forhandlingsteknikk
  • Praktisk tvisteløsning og prosedyre
  • Vitnepsykologi og vitneavhør
  • Fiktive forhandlinger og prosedyretrening


I løpet av programmet får du:

  • En forsmak på livet som forretningsadvokat
  • Trening i eksamensrelevante temaer gjennom foredrag, gruppeoppgaver og interaktive øvelser
  • Sentral deltakelse i fiktive, spennende case med tøffe forhandlinger
  • Øvelse i praktisk tvisteløsning, vitneavhør og prosedyre med veiledning fra våre fremste advokater som dommere


Du bør helst ha fullført tredje studieår på kurstidspunktet. Vi har løpende opptak og på grunn av begrenset antall plasser anbefaler vi deg å søke så snart som mulig.

Wiersholm