no
no
en
Bergen

Søk om skriveplass (Bergen)

Stipend for å skrive masteroppgave
FRONT.POSITION.ONGOING

Wikborg Reins stipendordning omfatter inntil fem stipendier per år, hvert på kr. 30.000, til studenter som ønsker å skrive en 30 studiepoeng avhandling eller en annen type avhandling om et forretningsjuridisk eller sjørettslig emne. Studenter som skal skrive avhandling i utlandet i forbindelse med mastergrad og lignende, er også velkommen til å søke. 

Du bør ha en klar formening om hva du ønsker å skrive om før du søker. De utvalgte stipendiatene kan få rådgivning av våre advokater til å drøfte den aktuelle problemstillingen før arbeidet igangsettes.


 Vi tar imot søknader fortløpende.

Wikborg Rein Advokatfirma AS