Bergen

Søk om skriveplass (Bergen)

Stipend for å skrive masteroppgave
FRONT.POSITION.ONGOING

Wikborg Rein tilbyr skriveplass med et stipend på kroner 30 000 til studenter som ønsker å skrive masteroppgave innenfor et av våre forretningsjuridiske fagområder.


Med en skriveplass hos oss får du tilgang til våre fasiliteter, en egen kontorplass med tilknytning til det fagområdet du skriver master innen, en fadder som sørger for sosial oppfølgning, samt en veileder som sørger for tett faglig oppfølgning. I tillegg vil du bli invitert med på alle faglige og sosiale arrangementer på huset i løpet av oppholdet.  

For å søke på skriveplass hos Wikborg Rein ser vi helst at du har gjennomført et traineeopphold, og at du har en klar formening om hva du ønsker å skrive om, før du søker. Du vil få muligheten til å drøfte den aktuelle problemstillingen med en av våre advokater før du starter på oppgaven.

Vi tar imot søknader til Oslo og Bergen fortløpende.


Dersom du har kommet langt i studiet oppfordrer vi deg å søke på advokatfullmektigstilling. De som blir tilbudt stilling som advokatfullmektig hos oss vil samtidig også kunne få tilbud om skriveplass.


Spørsmål tilknyttet søknaden I Oslo kan rettes til Cecilie Remman på e-post cre@wr.no eller Erlend Ose ero@wr.no. Søknad til Bergen kan rettes til Siri Mitchell på e-post smi@wr.no eller Maren Sofie Samset msm@wr.no.

Wikborg Rein Advokatfirma AS