no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Bergen

Seniorrådgiver læring og kompetanseutvikling

Vil du jobbe med strategisk kompetanseutvikling i TV 2?
24.10.2021

Stillingen som Seniorrådgiver læring og kompetanseutvikling inngår i avdelingen Organisasjonsutvikling, en avdeling som har som oppdrag å hjelpe TV 2 med å virkeliggjøre vår organisasjonsstrategi "Ett TV 2".


Det betyr at vi blant annet:

 • videreutvikler strukturer for å dra i samme retning og sikre felles prioriteringer
 • bistår organisasjonen med prosesser som forbedrer kjernedriften vår
 • bistår organisasjonen i nyskaping og innovasjonsprosesser
 • skal tilrettelegge for best mulig arenaer for TV 2ere for å lære og dele kunnskap
 • hjelper TV 2ere å lære bort og lære selv underveis i jobben
 • bidrar til at TV 2ere opplever løpende faglig og personlig vekst
 • legger til rette for at alle kan utvikle sitt lederskap i TV 2 og stadig driver oss framover
 • bidrar til at individer og team vet hvordan de kan skape de beste prestasjonene
 • bidrar til at TV 2 framstår som en attraktiv arbeidsplass og tiltrekker seg de beste hodene
 • bidrar til at TV 2 har den riktige kompetansen for framtiden

 

Stillingen som Seniorrådgiver læring og kompetanseutvikling vil ha et spesielt ansvar for strategisk kompetanseutvikling og for å løpende arbeide med å synliggjøre verdien av å være en lærende organisasjon. 

 

Viktigste ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging av kompetanseutvikling i TV 2
 • Overordnet ansvarlig for å kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre innhold på TV 2s læringsplattform (Motimate)
 • Ansvarlig for å sikre kvalitet i data, uttrekk av rapporter og analyse av resultater fra Motimate
 • Være en tydelig bestiller og holde god dialog med eksterne leverandører
 • Ansvarlig for design av e-læringsprogram, kurs og læringsaktiviteter
 • Ansvarlig for å koordinere alle opplæringstiltak og aktiviteter
 • Ansvarlig for å markedsføre læringsaktiviteter internt

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning med relevant fagkrets, for eksempel organisasjonspsykologi, pedagogikk eller lignende
 • Solid kompetanse med utvikling og design av læringsaktiviteter og e-læring
 • Erfaring med analyse av brukerdata
 • Kompetanse og interesse for organisasjonsutvikling og strategisk planlegging
 • Svært gode ferdigheter i Office-verktøy /Google Suite, e-læringsverktøy og digitale verktøy
 • Minimum 4 års relevant erfaring med å lage læringsprogram
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Ønskede personlige egenskaper: 

 • Analytisk og strukturert med en systematisk tilnærming
 • Evne til samhandling og å skape læring og å dele kunnskap
 • Tydelig, pålitelig og lojal med evne til å bygge tillit
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

 

Stillingen rapporterer til leder for organisasjonsutvikling og kultur og det er foretrukket at den er plassert i Bergen

TV 2

Vi er TV 2, et redaktørstyrt mediehus og kommersiell allmennkringkaster. Vi skal være tett på og engasjere gjennom å fortelle historier fra en hverdag du kjenner deg igjen i. Vår lidenskap er å sette spor, gjennom å formidle, skape og fortelle historier. Hos oss møtes lidenskapen for historier og nysgjerrigheten for teknologi, slik at nyheter, aktualiteter, sport og underholdning tilgjengelig for deg, uansett når, hvor og hvordan du måtte ønske.  

Du finner oss på en rekke ulike TV-kanaler, digitale plattformer og tjenester med fortellinger som spenner fra tung journalistikk til lett underholdning. Våre flaggskip er allmennkringkasterkanalen TV 2, strømmetjenesten TV 2 Play og tv2.no. Her finner du nyheter, aktualiteter, sport, filmer og serier gjennom hele døgnet. Vi har også utviklet egne apper for nyheter og sport, som gjør det enkelt for deg å følge med når du er på farten. 

Hos oss jobber 900 mennesker hver dag for å skape verdifulle og viktige øyeblikk sammen med deg. Våre kollegaer er alt fra journalister, UX-designere, prosjektledere, produktutviklere til regnskapsførere. Hovedkontoret vårt ligger i Media City Bergen, som også er en internasjonalt ledende klynge for medieteknologi. TV 2 har også kontor i Oslo, og lokalkontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger og på Hamar. 

Vi er en del av Egmont, et nordiske mediekonsern dedikert til å fortelle storslåtte historier og journalistikk. Egmont er organisert som en stiftelse, og er til for å utvikle moderne medier og gi sårbare barn og unge en bedre fremtid. Årlig deler Egmont stiftelsen ut over 100 millioner kroner til veldedige formål for barn og unge. 

Vi går på jobb for å fortelle og dele historier som uten oss ikke hadde blitt fortalt. Det betyr at vi også skal være der du er, uansett om du ønsker å scrolle nyheter på mobilen, se serier på TV eller sjekke de siste sportsresultatene på nettbrettet. Derfor er vi også et digitalt teknologiselskap som utvikler nye plattformer hvor vi kan formidle våre historier. Vi eier og utvikler også teknologiselskaper som Vimond Media Solutions, Aventia Media, Wolftech Broadcast Solutions og Electric Friends. Også er vi partner av Media Futures, et forskningssenter i Media City Bergen som utvikler ansvarlig medieteknologi for fremtiden. 


Kommersiell allmennkringkaster


TV 2s nyhetssendinger har alltid vært kjernen i vårt tilbud. Vi sier ofte at samfunnsoppdraget er «vårt DNA». I en verden med siling av nyheter, store mengder fake news og et fragmentert medielandskapet, er norsk redaktørstyrt nyhetsdekning med høy troverdighet viktigere enn noen gang.Vi har siden vår oppstart i 1992 stolt utført oppgaven som kommersiell allmennkringkaster, og TV 2 hovedkanalen er vår allmennkringkasterkanal. 

Som kommersiell allmennkringkaster har vi daglige nyhetssendinger, satser på norsk film og underholdning for barn og voksne, og viser programmer som skal være interessant for det mangfoldet av nordmenn vi er til for. 

Vår nåværende allmennkringkasteravtale trådte i kraft 1. januar 2019, og har en varighet på fem år.


Vårt løfte – og våre verdier


«Vi ønsker å berike folks hverdag med nye perspektiver fordi vi brenner for å fortelle og dele historier. Våre små og store historier, blir til små og store samtaler, som skaper små og store endringer. Vi skal være tett på og engasjere gjennom å fortelle historier fra en hverdag du kjenner deg igjen i. Vår lidenskap er å sette spor gjennom å formidle, skape og fortelle historier som uten oss ikke hadde blitt fortalt.» Dette er vårt løfte til deg som leser og seer. Men det er også et løfte som forteller hvordan det er å jobbe i TV 2.

I TV 2 dyrker vi noen grunnleggende verdier som binder oss sammen. Verdier som betyr noe for oss, måten vi jobber på, og samfunnet vi er en del av. Verdiene skal ikke bare være ord i en glassramme på veggen, men de skal være førende for hvordan vi ansetter, jobber og hvordan vi leder. I det hele tatt, hvordan vi er. 


Våre verdier er:


Åpenhet

Åpenhet er en helt avgjørende verdi for et mediehus. Vi søker informasjon og åpenhet i journalistikken. Vi åpner opp samfunnet med våre programmer. Derfor skal vi selv være åpne i kommunikasjonen – internt og eksternt, og det skal prege våre relasjon til hverandre og omverdenen. Vi oppnår mer når vi er åpne om hva som er målene våre og hva som er formålet med det vi gjør.
Fellesskap

For å kunne jobbe som ett lag mot samme mål, og i samme retning, står vi side om side, bygger på hverandres ideer, forventer noe av, og er rause med hverandre. På den måten skaper vi et sterkt fellesskap, en forpliktelse til hverandre og sterke prestasjoner. Når vi er rause med hverandre, er det lettere å tørre, lettere å eksperimentere og lettere å feile.
Nysgjerrighet

Det ligger i en mediebedrifts DNA å være nysgjerrige. Vi må lure på hvordan ting henger sammen. Men nysgjerrighet handler også om å være åpne for nye ideer og erfaringer. Vi skal være nysgjerrige på hverandre, på verden rundt oss, og på ny kunnskap og teknologi.

 Lidenskap 

Det er forskjell på være opptatt av noe, og å være lidenskapelig opptatt av noe. I TV 2 er vi det siste. Det har vi alltid vært fordi vi er stolte av oppdraget vårt og arbeidsplassen vår. Den stoltheten skaper lidenskap og engasjementet. Dette er en drivkraft i vår kultur som skaper bedre historier, bedre produkter, bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø.
Mot

I TV 2 er vi tett på og engasjerer. Vi setter spor. Det er et modig løfte. Modige løfter krever modige mennesker. Og mot krever en kultur som gir trygghet til å feile og rom for å skape. Vi tør mye, men vi må tørre mer. Vi skal utfordre oss selv, andre, makthavere og etablerte sannheter. Vi tør å gå nye veier, se ting fra en annen side, vi tar risiko og mener det er helt avgjørende å feile for å lære. Vi sier ting som de er, er direkte og ærlige, også når det er ubehagelig. Slik kommer vi oss videre.
Ansvarlighet

Alle i TV 2 har et selvstendig ansvar for å nå de målene vi har satt oss. Vi tar aktivt eierskap til felles oppgaver, og vi er rollemodeller for andre. Vi bygger troverdighet ved å vise ansvarlighet og pålitelighet, og ved å vise respekt for andre også når vi er uenige.