Kristiansand

Trainee

Har du planer om å bli advokat etter jusstudiet?
FRONT.POSITION.ONGOING

Som trainee hos Tofte vil du få verdifull innsikt i arbeidshverdagen i et ledende advokatfirma på Sørlandet. Du vil få spennende og varierte oppgaver innen ulike juridiske områder, som bl.a. omfatter forberedelse til og deltakelse i rettssaker, klient- og forhandlingsmøter, kontrakts­utforming, utarbeidelse av juridiske notat/utredninger, og mye annet.

 

Traineeoppholdene er lønnet og har en varighet på 4-6 uker. Vi vil ha traineer gjennom hele året.

 

Du vil bli tilknyttet en advokat som følger deg gjennom hele oppholdet. Vi har også en samtale på slutten av traineeperioden hvor oppholdet evalueres begge veier.

 

Under traineeoppholdet får man delta på alle interne faglige og sosiale arrangementer.

 

Traineeordningen vil være en viktig del av rekrutteringsarbeidet med sikte på advokatfullmektiger hos oss. Våre traineer vil som utgangspunkt være studenter på tredje studieår og oppover. Vi tar imot og behandler søknader fortløpende.

 

 

Advokatfirma Tofte AS

Advokatfirma Tofte AS er et av Sørlandets største advokatkontor med 27 ansatte advokater og medarbeidere.


Firmaet holder til i moderne lokaler i Baneheia Park, sentralt i Kristiansand.


Advokatfirma Tofte yter juridisk bistand til et betydelig antall offentlige oppdragsgivere, store, mellomstore og små virksomheter, samt privatklienter.

Advokatene i Advokatfirma Tofte arbeider innenfor de fleste områder som næringslivet etterspør. Her nevner særskilt:

  • Selskapsrett og M&A
  • Entrepriserett
  • Kontraktsrett
  • Arbeidsrett
  • Fast eiendom
  • Arv og generasjonsskifte
  • Konfliktløsning, forhandlinger og tvister
  • Energi og miljørett

Vi deltar i forhandlinger og bistår våre klienter i et stort antall saker for domstolene, blant annet også for Høyesterett.


Advokatene i Advokatfirma Tofte arbeider mot de fleste bransjer som er representert på Sørlandet, herunder industri, varehandel, servicenæringer, utdanning og reiseliv og vi tilbyr spesialiserte tjenester innen de ulike rettsområder.


Advokatfirma Tofte er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 16 selvstendige advokatkontorer spredt over nær sagt hele landet. Med denne tilslutningen har firmaet tilgang til samtlige øvrige kontorers ekspertise ved behov. I tillegg til det nasjonale nettverket, er Eurojuris Norge knyttet til Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer med over 6 000 advokater rekruttert blant Europas ledende advokatfirmaer.