Trainee

Nysgjerrig på advokatyrket?
Løpende

Formålet med traineeoppholdet er at du som student skal få prøve hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss.

I likhet med nyansatte fullmektiger blir du plassert i en avdeling etter ditt ønske, med fullt utstyrt kontor og tett oppfølging fra din fadder. Du blir invitert på faglige og sosiale arrangementer. Traineeordningen er vår viktigste rekrutteringskilde, og 2/3 av de nyutdannede juristene vi har ansatt de siste årene har vært traineer hos oss. Ordningen gir oss en unik mulighet til å bli kjent med deg samtidig som du blir kjent med oss som firma.

Oppgaver og varighet

Vi sørger for at du får varierte og spennende arbeidsoppgaver. Det kan være å bidra til utarbeidelse av prosesskriv, kontrakter og utredninger. Dersom det lar seg gjøre får traineene også være med i retten og delta i kundemøter. Du jobber hele tiden tett med våre dyktige advokater. Oppholdet varer normalt i fem uker, og vi har til enhver tid to – tre traineer.

Gjensidig tilbakemelding

For å lære mest mulig får du tett oppfølging og løpende veiledning av en erfaren fadder. Oppholdet avsluttes med en oppsummeringssamtale med fadder og traineeansvarlig der du får tilbakemelding på det arbeidet du har utført, og du får mulighet til å komme med konkrete innspill til oss.

Hvem ansetter vi?

Vi ser etter studenter som er interessert i eller vil vite mer om en karriere i ett av landets ledende advokatfirmaer. Vi ansetter studenter som er faglig dyktige, sosiale og som ønsker å bidra til et inspirerende miljø.

Hvordan søke?

Vi mottar søknader og ansetter løpende gjennom hele året. I tillegg er vi alltid til stede og gjennomfører intervjuer på arbeidslivsdagene i Oslo, Bergen og Tromsø. Det er fint om du i søknaden forteller oss når du ønsker et traineeopphold, og det kan være lurt å være tidlig ute da plassene fylles opp flere måneder frem i tid.

Advokatfirmaet Haavind