no
no
en

Vil du jobbe som advokatfullmektig /advokat i Lund & Co?

Advokat /advokatfullmektig
Oslo

Stillingsbeskrivelse

Lund & Co søker flere advokater / fullmektiger


Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder, - energi, miljø og naturressursrett, fast eiendom rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS rett og mediaett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. I 2018 vant jeg Lund & Co Advokatforeningens Talentpris for å skape en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde talentene.


Lund & Co er  blant de mest-kompetente og erfarne advokatmiljøene på sinus rettsområder , Innen RÅDGIVNING og prosedyre. Vi  bistår bedrifter og privatpersoner og har en  stor oppdragsmengde for offentlig sektor .  En særlig spesialitet er analysator og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. En stadig økende oppdragsmengde gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere.

Vi søker advokater / fullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett 
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt, spesielt innen energibransjen
 • Fast eiendom rettsforhold, plan og bygningsrett, skjønn og ekspropriasjon
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Arbeidsrett

Hva vi forventer:

 • Svært gode karakterer, gjerne med spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • På du er en lojal lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • Konkurransedyktige vilkår og bonusordning

Vi søker både nye kandidater og advokater med noen års erfaring, gjerne innen ovennevnte områder.

Søknad MED CV, attester og kopi av vitnemål / karakterutskrift Sendes  inn på Våre hjemmesider www.lundogco.no på CVideo, Eller på e-post til administrasjonsleder  Mariann Hernes Brynlund mbh@lundogco.no .

Mer informasjon på www.lundogco.no .

Søknadsfrist

Snarest

Lund & Co

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi, miljø og naturressursrett, fast eiendom rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. i 2018 vant Lund & Co  Advokatforeningens Talentpris for å ha skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde ressursene.