no
no
en
Oslo

Advokat /advokatfullmektig

Lund & Co trenger flere dyktige advokater og fullmektiger
FRONT.POSITION.ONGOING

Lund & Co søker 2-3 advokater / fullmektiger


Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder, - energi, miljø og naturressursrett, fast eiendom rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS-rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. I 2018 vant  Lund & Co Advokatforeningens Talentpris for en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde talentene.


Lund & Co er  blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene innen rådgivning og prosedyre på sine rettsområder. Vi har en  stor oppdragsmengde for offentlig sektor, og bistår også både næringsliv og privatpersoner.  En særlig spesialitet er analyse av og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. 

En stadig økende oppdragsmengde gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere.

Vi søker 2-3 advokater/fullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett 
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt, spesielt innen energibransjen
 • Fast eiendom rettsforhold, plan- og bygningsrett, entreprise, skjønn og ekspropriasjon
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Arbeidsrett

Hva vi forventer:

 • Svært gode karakterer, gjerne med erfaring/ spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • På du er en lojal og utpreget lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Konkurransedyktige vilkår og bonusordning

Vi søker både nye kandidater og advokater med noen års erfaring, gjerne innen ovennevnte områder.

Søknad MED CV, attester og kopi av vitnemål / karakterutskrift Sendes  inn på våre hjemmesider www.lundogco.no på CVideo, Eller på e-post til Mariann Hernes Brynlund mbh@lundogco.no  .

Mer informasjon på www.lundogco.no .

Lund & Co

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder som energi, miljø og naturressursrett, fast eiendom rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. i 2018 vant Lund & Co  Advokatforeningens Talentpris for å ha skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde ressursene.