no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Klient- og prosessutvikler

Vi søker ny nøkkelressurs:
FRONT.POSITION.ASAP
17.12.2018

Arntzen de Besche er et ledende forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Trondheim og Stavanger. Våre 130 advokater er anerkjente spesialister innen ulike fagområder og bransjer og dekker de fleste forretningsjuridiske områder. Vi er internasjonalt orientert og bistår virksomheter i privat og offentlig sektor. Arbeidsmiljøet er hyggelig, hektisk og resultatorientert. Vi er stolte av vårt gode arbeidsmiljø! 


Som et ledd i vår ambisiøse strategi er vi i ferd med å implementere det ledende CRM-systemet Salesforce. Drift og videreutvikling av løsningen vil ha høy prioritet fremover, og vi søker derfor en nøkkelressurs som får ansvaret for dette. Arbeidet omfatter blant annet:

 • Opplæring og brukeradopsjon
 • Videreutvikling og forvaltning      
 • Måling og rapportering 

I tillegg vil det være behov for annen forretningsstøtte, eksempelvis:

 • Forbedre og lede øvrige tilbuds- og anbudsprosesser
 • Prosjekt- og endringsledelse
 • Følge opp markedsgrupper og strategiske klientteam 
 • Produsere markeds- og klientanalyser
 • Koordinere samarbeidet med utenlandske advokatforbindelser

Er dette deg?

 • Du har fortrinnsvis noen års erfaring med marked, salg og/eller CRM 
 • Erfaring fra salg eller leveranser av rådgivningstjenester til bedriftsmarkedet er en fordel
 • Høyere relevant utdanning
 • Motiveres av forbedring og endring, både identifisering og gjennomføring 
 • Digitalt interessert og erfaring med ulike digitale løsninger 
 • Ambisiøs og selvstendig

Du vil samarbeide tett med selskapets advokater og ledelse. Ditt arbeidssted vil være vårt kontor i Oslo. Vi tilbyr deg gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser og spennende og varierte arbeidsoppgaver. Får du muligheten til å begynne hos oss, får du samtidig muligheten til å være med på å videreutvikle et av landets mest anerkjente advokatfirmaer.

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Arntzen de Besche er et ledende norsk advokatfirma. Våre kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim har nærmere 180 medarbeidere.

Våre team av medarbeidere bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og organisasjoner med å forenkle kompliserte transaksjoner, gjennomføre krevende forhandlinger og løse tvister.

Vi har en kultur for lagspill, integritet, kvalitet og engasjement. Verdiene er med oss i alt vi gjør og setter kurs og retning for arbeidet vårt. 

Vår kompetanse, erfaring og kommersielle forståelse skaper langsiktige relasjoner og varige verdier. Vi setter kunden i fokus. For mange kunder er vi en strategisk samarbeidspartner. Vi legger mye arbeid i å utvikle og forstå våre kunders virksomhet og målsettinger.

Vi har siden 1870 vært med på å forme den rettslige utviklingen i Norge. Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss et renommé i Norge og utlandet som et ledende fagmiljø innen forretningsjus og prosedyre.

Vi tilbyr våre kunder et solid internasjonalt nettverk og tilgang til topp kompetanse i de fleste land Norge driver handel med.

Vår strategi bygger på vekst, offensiv rekruttering og utvikling av medarbeidere.

Les mer på adeb.no.