no
no
en
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Skriveplass og stipend for masterstudenter.

Skriveplass
01.12.2021

Ved vurdering av søknadene vil vi særlig legge vekt på faglig dyktighet, personlige egenskaper, og om oppgavens tema er relevant for de fagområdene vi arbeider med


Som stipendiat hos oss vil du få en engasjert veileder med høy kompetanse innenfor fagområdet du skal skrive om. Vi ønsker at du skal bli involvert i fagmiljøet generelt og få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med andre. Du vil få tildelt kontorplass med PC og tilgang til digitale rettskilder og vårt bibliotek. 


For at du skal få muligheten til å konsentrere deg best mulig om masteroppgaven, vil vi dessuten tilby et stipend på kr 30 000,-.


Søknadsfristen er 1.desember for vårsemesteret 2022.


Ta kontakt med senioradvokat Ane Ottesen ved spørsmål.

Søknad bør inneholde en kort prosjektskisse som beskriver problemstilling og bakgrunn for temaet som skal behandles. 

Harris Advokatfirma AS

Harris er et fullservice advokatfirma med hovedkontor i Bergen. Vestlandet har alltid vært vårt kjerneområde, men våre advokater bistår i da klienter over hele landet. 


Harris er det største advokatfirmaet i landet med hovedkontor utenfor Oslo og det største advokatfirmaet i Vestland.

Vi er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere.


Harris er et firma i vekst og utvikling. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt.


Som medarbeider i Harris kan du forvente:

  • God og variert sakstilgang
  • Et fagmiljø med meget høy kvalitet
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Svært gode muligheter for prosedyreerfaring
  • Et uformelt og godt sosialt miljø
  • Ukentlige treninger (innefotball og Stoltzen e.l.)