no
no
en

Skriveplass

Harris tilbyr stipend og skriveplass for masterstudenter. Søknadsfristen er 20. juni og 20. november hvert år, men vi tar imot søknader fortløpende.

Stillingsbeskrivelse

Ved vurdering av søknadene vil vi særlig legge vekt på faglig dyktighet, personlige egenskaper, og om oppgavens tema er relevant for de fagområdene vi arbeider med. 


Som stipendiat hos oss vil du få en engasjert veileder med høy kompetanse innenfor fagområdet du skal skrive om. Vi ønsker at du skal bli involvert i fagmiljøet generelt og få mulighet til å diskutere faglige problemstillinger med andre. Du vil få tildelt eget kontor med PC og tilgang til digitale rettskilder og vårt bibliotek. 


For at du skal få muligheten til å konsentrere deg best mulig om masteroppgaven, vil vi dessuten tilby et stipend på kr 30 000,-.


Vi vil vurdere søknader innenfor samtlige rettsfelt, men er særlig interessert i kandidater som ønsker å skrive masteroppgave innen følgende emner:


 • Plan- og bygningsrett
 • Forvaltningsrett
 • Tingsrett
 • Konkurs 
 • Ekspropriasjonsrett
 • Obligasjonsrett
 • Kontraktsrett / entreprise
 • Arbeidsrett
 • Skatt- og selskapsrett


Søknadsfrist for skriveplass i vårsemesteret er 30. november og for høstsemesteret 20. juni.


Ta kontakt med advokat Ane Ottesen ved spørsmål. Søknad bør inneholde en kort prosjektskisse som beskriver problemstilling og bakgrunn for temaet som skal behandles.  

Søknadsfrist

30.11.2019

Harris Advokatfirma AS

Harris er et fullservice advokatfirma med hovedkontor i Bergen. Vestlandet har alltid vært vårt kjerneområde, men våre advokater bistår i da klienter over hele landet. 


Harris har 41 advokater og advokatfullmektiger, i alt 55 ansatte, og er et av de største advokatfirmaene i landet med hovedkontor utenfor Oslo. Harris er alltid på utkikk etter motiverte og dyktige medarbeidere.


Harris er et firma i vekst og utvikling. Vi yter bistand til næringsliv, kommuner/offentlige etater og privatpersoner innenfor de fleste rettsfelt.


Som medarbeider i Harris kan du forvente:

 • God og variert sakstilgang
 • Et fagmiljø med meget høy kvalitet
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Svært gode muligheter for prosedyreerfaring
 • Et uformelt og godt sosialt miljø
 • Ukentlige treninger (innefotball og Stoltzen e.l.)