Trainee 2023

Vil du være trainee hos drammensregionens største advokatfirma?
Løpende


Svensson Nøkleby tilbyr jusstudenter å jobbe hos oss en periode i studietiden. Oppholdet vil gi deg en forsmak på hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig hos oss. Vi vil derfor forsøke å gi deg oppgaver som ligger tett opp til en advokats hverdag. 

Som trainee hos oss vil du få varierte og interessante oppgaver, som for eksempel:

  • lage prosessdokumenter og utrede juridiske problemstillinger
  • skrive brev til klienter og motparter
  • involveres i spennende oppdrag
  • være med på å forberede minst en rettssak og bli med i retten
  • delta på faggruppemøter
  • delta i klientmøter
  • ta del i firmaets sosiale arrangementer


Det er ønskelig at du har fullført tredje studieår før traineeoppholdet starter. 

Et traineeopphold varer normalt i 4 uker. Alle traineer får tett oppfølging og tilbakemeldinger av en fadder gjennom hele oppholdet. Når perioden nærmer seg slutten, gjennomføres en evalueringssamtale hvor vi diskuterer hvordan oppholdet har vært og hva du har lært. 

Vi ser på traineeordningen som en viktig rekrutteringskanal, hvor vi får anledning til å bli kjent med deg. Samtidig blir du kjent med oss. Vi vil tilby deg lønn under oppholdet, og du vil bli tatt med på alle sosiale aktiviteter.


Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS