Trainee

Har du ambisjoner om å jobbe på et advokatkontor og ønsker å få erfaring med å jobbe med reelle saker og klienter?
Løpende

Våre traineer får jobbe tett på sak og klient innenfor flere rettsområder. Vi har som mål at alle skal få muligheten til å delta i forberedelsen og gjennomføringen av en rettssak, i tillegg til møtedeltakelse og tett samarbeid med advokatene. Fokuset ligger på å gjøre traineeoppholdet spennende, variert og faglig relevant slik at du som student får et reelt innblikk i en advokats hverdag hos oss.

Tenden Advokatfirma ANS