Vikar og ferieavvikler

Har du kapasitet og lyst til å få relevant erfaring ved siden av studiene?
Løpende

I ferier og andre perioder med ekstra bemanningsbehov har vi studenter som jobber i resepsjonen og som saksbehandlere. Som vikar får studentene mange varierte arbeidsoppgaver, alt fra å hjelpe til på en konkret sak til å bistå i den daglige driften på kontoret. Vikarene jobber av og på i ulike perioder og må derfor kunne være fleksible. Samtidig får de frihet til å styre arbeidsmengden selv.

Tenden Advokatfirma ANS