no
no
en

Advokatfirmaet Thallaug

Ønsker du en karriere i Thallaug?
Thallaug er et av landets største advokatfirmaer utenom storbyene. Advokatfirmaet ble etablert i 1919 og består i dag av 19 medarbeidere. I tillegg til vårt hovedkontor på Lillehammer har vi filialer på Gjøvik og i Brumunddal. Våre advokater yter juridisk bistand innenfor alle rettsområder med særlig kompetanse innen forretningsjuss, jord- og skogbruksnæringen, skatt, alle forhold vedrørende fast eiendom, ekspropriasjon, odel, offentlig rett, straff og prosedyre. Vi bistår næringsliv, enkeltpersoner og offentlig sektor.

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS