USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED
Oslo

Teamleder for ad operations

TV 2 søker teamleder for ad operations
25.04.2021

Som teamleder ad operations vil du ha ansvaret for å løse daglige problemstillinger og driftsoppgaver knyttet til leveranser av våre digitale kampanjer. Dette er et operativt ansvar, der du også vil være en ressurs som bistår med økonomi og regnskap.


Ad operations leverer digitale kampanjer i våre flater, der det daglig er over 1,4 millioner besøkende brukere hver dag. Som teamleder skal du være en motivator og utvikler av teamet, holde kontroll og oversikt over leveranser og koordinere med salgsteamet. God forståelse for annonseprodukter vil være viktig i denne stillingen.


Du bør ha relevant utdannelse og erfaring med team- eller prosjektledelse. Det er også en fordel om du har kjennskap til Google Marketing Platform og annen teknisk kompetanse.


Dette er en jobb som krever et øye for detaljer, men også evnen til å se det store bildet. For å skape gode resultater og et hyggelig arbeidsmiljø må du kunne motivere, tilrettelegge og jobbe strukturert. Teamlederen vil ikke ha personalansvar.


TV 2 er et av de største mediehusene i landet og har bred digital dekning. Vi er en allmennkringkaster som skal formidle tydelig nyhetsjournalistikk og forene det norske folk gjennom ulike typer innhold – et ansvar som i dag er viktigere enn noen gang.


TV 2 er en inkluderende arbeidsplass og ønsker medarbeidere med ulik bakgrunn. Stillingen er lokalisert i Oslo, hvor TV 2 nylig har flyttet inn i nye lokaler i Bjørvika.


Om det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med Ass. markedsdirektør digital Jørgen Dønnum på 90860939 eller jorgen.donnum@tv2.no

TV 2

TV 2 er et redaktørstyrt mediehus og kommersiell allmennkringkaster. Hos oss jobber 900 mennesker hver dag for å skape verdifulle og viktige øyeblikk. Vi lever for å sette spor gjennom å være tett på og engasjere, dette gjelder både historiene vi forteller, men også hvordan vi fungerer som en arbeidsplass. Vi dyrker et sterkt og åpent fellesskap, dette gir grobunn for mot til å utfordre både seg selv og andre på arbeidsplassen.

 

Hos oss møtes lidenskapen for historier og nysgjerrigheten for teknologi, våre kollegaer er alt fra journalister, UX-designere, stylister, produktutviklere til regnskapsførere. Hovedkontoret vårt ligger i Media City Bergen, som også er en internasjonalt ledende klynge for medieteknologi. I tillegg har TV 2 kontorer i Oslo, og lokalkontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger og Hamar.

 

Uansett hvilket kontor du jobber på, og om det er foran eller bak kameraet, så er alle våre ansatte like viktige for å fortelle historiene som uten oss ikke hadde blitt fortalt.

 

For sammen skaper vi øyeblikkene.