USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED

Prosjekteier Drama

Vil du bli vår nye prosjekteier for drama?
15.01.2022

TV 2 er et av Norges største mediehus, med TV 2-kanalene, tv2.no og strømmetjenesten TV 2 Play. Vi søker etter en dyktig, selvstendig og engasjert PROSJEKTEIER FOR DRAMA som vil få hovedansvar for å følge og kvalitetssikre TV 2s dramaproduksjoner fra bestilling til publisering.  

 

Du vil inngå i team med TV 2s dramasjef og jobbe tett med kollegaer i hele Programavdelingen og våre samarbeidspartnere i produksjonsbransjen. Arbeidsdagen er selvstendig, variert, utfordrende, hektisk og veldig morsom, med gode og engasjerte kollegaer og en svært bred programportefølje.  

Arbeidssted vil være nye og moderne lokaler i Bjørvika i Oslo. 

Du vil blant annet arbeide med følgende:

 • Følge opp alle pågående prosjekter som er overlevert fra dramasjef 
 • Godkjenne manus og cast i samråd med TV 2s dramasjef og utøve beslutningsmyndighet for milepæler i prosjektene 
 • Være delaktig i pitcher og inntak av nye dramaidéer og vurderingen av disse 
 • Være tilgjengelig for løpende avklaringer fra eksterne produsenter for prosjektene  
 • Sørge for gode og effektive arbeidsprosesser og for å sette riktige nøkkelpersoner i kontakt med hverandre (internt/ eksternt) 
 • Sørge for at prosjektene leveres i henhold til produksjonsavtalene og rammene som er satt 
 • Foreta gjennomsyn av alle programmer og kontrollere at de leveres i henhold til gjeldende lover og regelverk  
 • Kommunisere mål/KPI som er satt per flate for prosjektet til produsent og følge opp i henhold til TV 2s målstyringsprosess  
 • Sammenstille og videreformidle evaluering av prosjektene  
 • Bidra til at TV 2 og Programavdelingen er den fortrukne partner for produksjonsmiljøene 

 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Du har erfaring fra inntak, utvikling og vurdering av dramainnhold og/eller har erfaring fra manusfaglige vurderinger  
 • Du har jobbet med dramaproduksjon(er) i ett eller flere ledd, slik som utvikling/idé, manusarbeid, regi, produksjonsledelse eller produsenterfaring  
 • Du har et godt nettverk i den norske produksjonsbransjen generelt og dramabransjen spesielt  
 • Du har god forståelse for økonomi og budsjett/kalkyle, og har kjennskap til finansieringsmodeller, relevante støtteordninger og rettighetsforvaltning knyttet til dramainnhold 
 • Du har god vurderingsevne innenfor redaksjonelle vurderinger, presseetikk og relevant lovverk (kringkastingslov, markedsføringslov mm)  
 • Du har kjennskap til ulike publiseringsmodeller og plattformer for publisering av scripted innhold  
 • Du jobber sannsynligvis i et produksjonsselskap eller i et mediehus i dag 
 • Du har fortrinnsvis høyere utdanning 

 

Personlige egenskaper 

 • Du er svært strukturert, metodisk og nøyaktig  
 • Du er god til å kommunisere, samarbeide og bygge relasjoner 
 • Du har høy arbeidskapasitet 
 • Du er omgjengelig og liker å jobbe i team, men er også selvgående  
 • Du oppleves som tillitsvekkende, tydelig og tilgjengelig 

 

Språk 

 • Norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. 

 

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. TV 2 er en inkluderende arbeidsplass, og vi har som mål at den skal speile mangfoldet den norske befolkningen. Stillingen rapporterer til dramasjef.  

 

Har du spørsmål om stillingen, kontakt:  

Dramasjef Alice Sommer, alice.sommer@tv2.no, tlf 924 04 694 eller  

HR-rådgiver Henrik Øverland Foss, hof@tv2.no, tlf 913 63 806. 

TV 2

TV 2 er et redaktørstyrt mediehus og kommersiell allmennkringkaster. Hos oss jobber 900 mennesker hver dag for å skape verdifulle og viktige øyeblikk. Vi lever for å sette spor gjennom å være tett på og engasjere, dette gjelder både historiene vi forteller, men også hvordan vi fungerer som en arbeidsplass. Vi dyrker et sterkt og åpent fellesskap, dette gir grobunn for mot til å utfordre både seg selv og andre på arbeidsplassen.

 

Hos oss møtes lidenskapen for historier og nysgjerrigheten for teknologi, våre kollegaer er alt fra journalister, UX-designere, stylister, produktutviklere til regnskapsførere. Hovedkontoret vårt ligger i Media City Bergen, som også er en internasjonalt ledende klynge for medieteknologi. I tillegg har TV 2 kontorer i Oslo, og lokalkontorer i Tromsø, Bodø, Trondheim, Ålesund, Stavanger og Hamar.

 

Uansett hvilket kontor du jobber på, og om det er foran eller bak kameraet, så er alle våre ansatte like viktige for å fortelle historiene som uten oss ikke hadde blitt fortalt.

 

For sammen skaper vi øyeblikkene.