Innkjøpssjef

Nyopprettet stilling med ansvar for å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet innkjøpsstrategi.
USER.APPLY.JOB_NOT_PUBLISHED