Daglig leder

Har du lyst til å påvirke hvordan vi nordmenn skal leve og bo i fremtiden?