Åpen søknad

Ønsker du å forme fremtidens samferdselsløsninger sammen med oss?
Løpende

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med personer som har fagbakgrunn som passer sammen med oss.Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å søke jobb.


Les mer på våre nettsider Om oss, våre Fag og et utvalg av våre Prosjekter


Fordeler hos oss

Ny vei
Vi planlegger og prosjekterer nye veier, men går også nye veier i måten vi jobber på gjennom ny metodikk, utvikling av programvare og vår unike selskapsform | ViaNova er latin og betyr ny veg
Organisk organisasjon
Flat organisasjon med minst mulig internt byråkrati | Gi mulighet til å veksle mellom administrative og faglige oppgaver for medarbeidere som ønsker det | Sikre stor evne til endring og utvikling
Vi eier vår egen arbeidsplass
ViaNova-firmaer er ansatteid og ansattkontrollert | Dette utvikler helhetlige og langsiktige holdninger til driften av firmaet Økonomisk resultat forblir hos dem som skaper det
Hjelpe hverandre til å lykkes
Oppdragsgivere | Samarbeidspartnere | Hverandre
Vi rekrutterer ledere internt
Alle ledere jobber med prosjekter og fag samtidig med administrative oppgaver og har begrenset funksjonstid. Nye ledere velges internt | Denne praksisen gjør at vi har mange tidligere ledere som bidrar med kunnskap og erfaring
Nettverk
Vi jobber sammen i et nettverk av firmaer som er selvstendige, spesialiserte og samarbeidende | Nye og gamle ViaNova-firmaer må følge grunnleggende idealer i ViaNova-filosofien

ViaNova

ViaNova-nettverket består av selvstendige, spesialiserte og samarbeidende firmaer. Alle firmaer er rådgivende ingeniører samferdsel og medarbeidereid. Vi er ulike i geografisk plassering, fagområder og spesialiseringer. Selskapene knyttes sammen gjennom felles bedriftsfilosofi, godt samarbeid, deleierskap og styredeltagelse.

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel.


Vår flate organisasjon skaper selvstendige, nysgjerrige, initiativrike og motiverte medarbeidere.