Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Modum og Ringerike

Rehabiliteringsfaglig leder, fast 100% stilling

Synes du rehabilitering er spennende og ønsker å lede utviklingen av tjenestetilbudet?
14.06.2024

Kompetansekrav

· Helsefaglig bakgrunn

· Relevant master eller videreutdanning

· Fordel med erfaring med tverrfaglig spesialisert rehabilitering


Arbeidsoppgaver

· Lede fag - og utviklings arbeidet ved Vikersund Bad Rehabiliteringssenter (VBR) og Viker Helse Ringerike

· Oversikt og oppfølging av utviklingsprosjekter

· Effektmålinger og Statistiske analyser til kvalitetsforbedring

· Bidra ved skriving av anbud, prosjektsøknader, abstract og artikler

· Bistå inn i planlegging av årlig fagseminar

· Samarbeid med fagansvarlige og teamledere

· Kontaktperson inn i FoU nettverket for de private TSR institusjonene og andre aktuelle samarbeidspartnere

· Bidra til god samhandling med andre rehabiliteringsinstitusjoner, sykehus og helsemyndigheter


Egenskaper

· Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne

· Trives med en aktiv hverdag og varierte ansvarsoppgaver

· Selvstendig

· Personlig egnethet vektlegges


Vi kan tilby

· Positivt, trivelig og inspirerende arbeidsmiljø

· Høyt faglig nivå

· Utfordrende og variert arbeid

· Mulighet for personlig og faglig utvikling

· Tariff lønn og god pensjonsordning

· Fri trening på Delta treningssenter

· Gode parkeringsforhold


Kontaktperson


  • Ann Kristin Lindeman, HR- leder

Mob: 957 69 570


  • Tor Christian Fagertun, Adm. Dir.

Mob: 911 80 665

Fordeler hos oss

Ukentlig trening
Felles ansatt trening på mandager
Treningssenter
Gratis tilgang til treningssenter Delta
Høyt faglig nivå
Tverrfaglig rehabilitering
Utfordrende og variert arbeid
Mulighet for personlig og faglig utvikling
Lønn og betingelser
Tarifflønn og god pensjonsordning

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter AS – rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten er det største private rehabiliteringssenteret i Helse Sør-Øst innen nevrologi, hjerneslag, muskel-skjelett lidelser, revmatologi, komplekse og sammensatte lidelser, ortopedi og arbeidsrettet rehabilitering. Vi har et kontinuerlig fokus på forskning og utvikling, og med 120 ansatte er vi et av Norges største fagmiljø innen tverrfaglig og spesialisert rehabilitering. Vi er organisert i tverrfaglige team, der mestring og brukermedvirkning står sentralt.


Vår visjon er «Sammen flytter vi grenser» som gjenspeiles både i møte med pasientene og internt i virksomheten. Vi har en bredt sammensatt tverrfaglig personalgruppe og våre kjerneverdier er Trygghet, Respekt, Profesjonalitet og Engasjement. Vi samarbeider tett med øvrige i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og pasientorganisasjoner.


Våre verdier – respekt, profesjonalitet, medvirkning og ansvar, er ikke bare er fine ord, men etterleves med mål om å flytte grenser for både ansatte og pasienter.


Å arbeide ved Vikersund Bad byr på varierte og spennende utfordringer, både faglig og menneskelig. Vi fokuserer på gode arbeidsforhold, et godt arbeidsmiljø og mulighet for personlig utvikling.


Vikersund Bad har funksjon som spesialisthelsetjeneste for befolkningen i Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for sykehustjenester i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.