Vårt Land

Vårt Land er landets ledende dagsavis på den norske tros- og livssynsarenaen. Avisen når daglig 60 000 lesere. I 2020 var driftsinntektene på 119,9 millioner kroner. Avisen ble stiftet i 1945 og eies av det skandinaviske mediekonsernet Mentor Medier. Konsernet har blant annet eierinteresser i Dagsavisen, Morgenbladet, den svenske dagsavisen Dagen, samt Klar Tale og Mediaconnect. Avisen holder til i Grubbegata 4-6 i Oslo sentrum. For mer informasjon, se vl.no.

Nøkkeltall

55
Ansatte
Utgivelser
6 ganger pr. uke
Distribusjon
Leveres på papir og digitalt i hele landet
60.000
Daglige lesere

Ledige stillinger

FRONT.COMPANY_PROFILE.NO_JOBS