Oslo

Digital Trainee 2024/25

Er du jusstudent med interesse for teknologi?
Løpende

DNB, Telenor og Wikborg Rein samarbeider om Digital Trainee. Digital Trainee er et trainee-program tiltenkt jusstudenter med interesse for teknologi som ønsker et innblikk i teknologiadvokaters arbeidshverdag.


Digital Trainee går over ett år, hvor hvert av de tre traineeoppholdene er på fire uker. I løpet av oppholdene får du arbeide med juridiske spørsmål som typisk oppstår ved kommersialisering og bruk av teknologi og digitale løsninger. I tillegg til å delta i det daglige arbeidet i de tre selskapene, vil du bli invitert med på kurs, seminarer og sosiale arrangementer i traineeperioden.


Hos Wikborg Rein

Hos Wikborg Rein vil du være en del av teamet Teknologi og digitalisering. Teamet bistår klienter fra alle bransjer og næringer, innenfor fagområdene personvern, IT-rett, immaterialrett og markedsføringsrett. Du vil få mulighet til å jobbe med varierte faglige spørsmål og saker, eksempelvis knyttet til kontraktsforhandlinger, rettstvister, saker for offentlige myndigheter og transaksjoner.


Hos DNB

Hos DNB-advokatene vil du være tilsluttet seksjonen Innovasjon og teknologi, og jobbe på tvers av ulike rettsområder. I tillegg til å jobbe med teknologijuss, kan du for eksempel bli involvert i digitaliseringsprosjekter og utvikling av nye tjenester og produkter.


Hos Telenor

Hos Telenor vil du være tilknyttet konsernjuridisk avdeling i Telenor. Telenor har omfattende internasjonal virksomhet som berører mange problemstillinger innenfor teknologi-jus. Som digital trainee vil du jobbe tett med erfarne konsernadvokater og på den måten få innsyn og erfaring med varierte problemstillinger på tvers av landegrenser i Norden og Asia. Dette gjelder alt fra personvern, IPR, medierett og telekomregulatorisk, avtaler om distribusjon av audovisuelle tjenester samt strategiske avtaler og partnerskap med «hyperscalers». 


Hvem kan søke?

Vi ser etter jusstudenter med gode resultater som kan se for seg en karriere som teknologiadvokat. Vi vil også vektlegge interesse for IT og teknologi, herunder relevante juridiske valgfag og annen relatert kompetanse.


Vi har løpende opptak, så send oss en søknad i dag!

Wikborg Rein Advokatfirma AS